LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Sprzęt pomiarowy

Testowanie Bluetooth za pomocą szerokopasmowego testera radiowego R&S CMW, część 2

Zachęcamy do przeczytania poprzedniej części artykułu.

Grupa Bluetooth SIG określa szczegółowe scenariusze testowe dla standardów Bluetooth Classic oraz Bluetooth Low Energy. Platforma R&S CMW oraz oprogramowanie R&S CMWrun obsługuje wszystkie te scenariusze.

Jeden tester Bluetooth dla wszystkich etapów tworzenia produktu Przyrząd R&S CMW jest podstawowym urządzeniem w niemal wszystkich laboratoriach testowych Bluetooth na całym świecie. Zróżnicowane modele z serii R&S CMW wspomagają cały proces projektowania produktu, od opracowania prototypu do certyfikacji i produkcji.

 

Wszechstronne rozwiązanie testowe Bluetooth

Platforma R&S CMW spełnia wszystkie wymagania określone przez zasady certyfikacji Bluetooth. Jest to kompletne rozwiązanie obejmujące wszystkie testy RF Bluetooth, a także starsze specyfikacje Bluetooth Classic i Low Energy.

Certyfikacja produktu zgodnie z wymaganiami grupy Bluetooth jest czasochłonna i kosztowna. Ponieważ większość laboratoriów testowych korzysta z platformy R&S CMW do przeprowadzania testów Bluetooth, sensowne jest wykorzystanie tego samego przyrządu również do testów wstępnych. Te testy wstępne można wykonać łatwo i automatycznie za pomocą oprogramowania R&S CMWrun opisanego w dalszym rozdziale.

Tester dostępny w platformie R&S CMW może również pomóc zoptymalizować produkt na etapie projektowania. Dzięki funkcji testów parametrycznych, które pozwalają użytkownikowi ustawić wszystkie parametry niezależnie, możliwe jest przetestowanie różnych scenariuszy – nawet tych wykraczających poza wymagania specyfikacji.

Bardzo szybkie pomiary widma przyrządu R&S CMW eliminują potrzebę wykonywania ich na zewnętrznym analizatorze, a tym samym konieczność zakupu takowego. Platformę R&S CMW można wykorzystać na etapie badawczo-rozwojowym, aby uzyskać atrakcyjne parametry produktu i zyskać przewagę konkurencyjną.

Gdy produkt zostanie zaprojektowany i przejdzie proces certyfikacji na platformie R&S CMW, może efektywnie przejść do etapu produkcji. Niedrogi przyrząd R&S CMW100, przeznaczony do testów na produkcji, jest kompatybilny pod względem kodu z innymi modelami R&S CMW. Został on szczegółowo opisany w dalszym rozdziale.

 

Konfiguracja do wstępnych testów RF

Przyrząd R&S CMW obsługuje wszystkie scenariusze testowe RF dla trybu Bluetooth BR, EDR oraz Bluetooth Low Energy.

Konfiguracja wstępnych testów RF jest łatwa i prosta. Korzystając z trybu testu bezpośredniego (direct test mode, DTM) Bluetooth LE, przyrząd R&S CMW przygotowuje swą konfigurację do nadawania lub odbioru pakietów testowych. W tym trybie mierzone są jednocześnie parametry nadajnika, takie jak moc, modulacja, widmo i inne, przy wykorzystaniu tego samego zestawu danych testowych. To pozwala uzyskać bardziej szczegółowy wgląd w działanie nadajnika, ponieważ wszystkie zmierzone parametry są ze sobą skorelowane. Dodatkowe szczegóły można uzyskać, powiększając wyniki pomiarów. Bardzo szybkie pomiary widma wykonywane za pomocą testera R&S CMW pomagają skrócić czas projektowania.

Przyrząd R&S CMW przeprowadza zgodnie ze scenariuszami testy wstępne Bluetooth RF, w tym również testy emisji w paśmie. Oprogramowanie sekwencera R&S CMWrun pozwala na pełną automatyzację testów wstępnych Bluetooth LE.

Rys. 1. Testy Bluetooth za pomocą R&S CMW można przeprowadzać na wszystkich etapach tworzenia produktu

 

Rys. 2. Konfiguracja do testów wstępnych RF. Niektóre scenariusze testowe wymagają dodatkowego generatora sygnału, takiego jak źródło RF R&S SGS100A SGMA

 

Testy RF dla standardów Bluetooth Classic oraz LE

Przyrząd R&S CMW obsługuje wszystkie testy RF nadajnika i odbiornika Bluetooth. W przypadku Bluetooth Classic testy te są wykonywane w trybie sygnałowym (signaling mode). W przypadku Bluetooth LE, testy RF są wykonywane w trybie direct test mode (DTM).

Fot. 3. Ustawienia trybu testu pozwalające nawiązać połączenie Bluetooth Classic

 

Rys 4. R&S CMW kontroluje badane urządzenie w trybie testowym za pomocą komend sterujących