[PROJEKT] Zegarek elektroniczny na Arduino z modułem RTC oraz wyświetlaczem OLED

Teraz przejdę do analizy kodu na platformę Arduino. Pełen kod programu dostępny jest sekcji Do pobrania.

Na początku programu dołączone są wszystkie niezbędne biblioteki potrzebne do działania poszczególnych modułów.

W dalszej części kodu odbywa się konfiguracja oraz inicjalizacja działania wyświetlacza OLED oraz modułu z zegarem czasu rzeczywistego.
W funkcji konfiguracyjnej, sprawdzane jest czy moduł RTC jest podłączony oraz czy działa poprawnie. Ustawiana jest również data oraz godzina (wartość pobierana z systemu, może być również ustawiana ręcznie):
W pętli głównej programu tworzone są dwie zmienne typu string (Czas oraz Data), które będą zawierać tekst zawierający czas i datę do wyświetlania. Następnie do zmiennej Czas zapisywane są dane o aktualnej godzinie, minutach oraz sekundach. Są one oddzielane za pomocą dwukropka. Analogicznie jest w przypadku Data, gdzie znajdują się dane o aktualnym dniu miesiąca, miesiącu oraz roku.
Kursor ustawiany jest na pozycji (0,0) i na górze ekranu wyświetlony zostaje tekst “MIKROKONTROLER.PL”. Następnie kursor jest ustawiany w pozycji (20,18), gdzie zostaje wyświetlona wcześniej przygotowana zawartość zmiennej Czas. Następnie kursor zostanie ustawiony na pozycji (10,36) i wyświetlana jest wcześniej przygotowana zawartość zmiennej Data.
Działanie programu zostało zaprezentowane na poniższym wideo:

Do pobrania

O autorze