Nowe testery elektryczne Fluke

Testery elektryczne T6-600 i T6-1000 firmy Fluke z technologią FieldSense umożliwiają elektrykom mierzenie – a nie tylko wykrywanie – napięcia i prądu bez użycia przewodów pomiarowych, a tym samym pozwalają na bezpieczniejsze i efektywniejsze wyszukiwanie oraz usuwanie awarii w instalacjach elektrycznych.

Testery elektryczne Fluke T6 oferują szybszą i bezpieczniejszą metodę wykonywania pomiarów parametrów elektrycznych w wielu zastosowaniach, np. w tablicach rozdzielczych i skrzynkach przyłączowych. Przyrządy te wykrywają pole elektryczne w otwartych cęgach, dzięki czemu można łatwiej prowadzić pomiary.

Nowa technologia FieldSense sprawia, że praca z modelem T6 jest bezpieczniejsza, ponieważ pozwala na mierzenie napięcia do 1000 V AC poprzez otwarte cęgi. Dzięki możliwości jednoczesnego pomiaru napięcia i natężenia prądu oraz wyeliminowaniu konieczności otwierania pokryw i zdejmowania nakrętek przewodów wykonywanie pomiarów jest szybsze i wydajniejsze. Ponadto zastosowane w przyrządzie otwarte cęgi mają największe rozwarcie w branży i można ich używać do wykonywania pomiarów na przewodach o przekroju do 120 mm2, przenoszących prąd o maksymalnym natężeniu 200 A.

Typowe zastosowania obejmują następujące testy:

  • Przebieg kabli w skrzynkach przyłączowych
  • Obwody zasilające silniki elektryczne (do 200 A)
  • Tablice rozdzielcze (możliwość wykonywania pomiarów na przewodach o przekroju 120 mm kw.)
  • Urządzenia grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne
  • Rozłączniki
  • Osłony przewodów (przy wykorzystaniu czarnego przewodu pomiarowego)

Testery T6 umożliwiają wykonywanie dokładnych pomiarów prawdziwej wartości skutecznej (True-RMS) w ciasnych skrzynkach połączeniowych lub wzdłuż przewodów o niedostępnych punktach końcowych, pozwalając zaoszczędzić czas, zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów i znacząco ograniczyć możliwość powstawania łuku elektrycznego.

Testery T6-600 i T6-1000 firmy Fluke zwiększają:

  • Bezpieczeństwo: pomiar napięcia do 1000 V za pomocą otwartych cęgów bez użycia przewodów pomiarowych i dostępu do odizolowanych przewodów.
  • Szybkość: brak konieczności otwierania szaf i zdejmowania złączek nakręcanych umożliwia szybsze wyszukiwanie i usuwanie awarii.
  • Efektywność: równoczesny pomiar i wyświetlanie wartości napięcia i prądu na testerze T6-1000. Tester T6-1000 mierzy także rezystancję do 100,0 kΩ.
  • Możliwość zastosowania: dzięki cęgom o najszerszym w branży otwarciu, testery T6 pozwalają mierzyć prąd w przewodach 4/0 o natężeniu do 200 A.

Więcej informacji na temat bezkontaktowych testerów napięcia T6 firmy Fluke można znaleźć na stronie: www.fluke.pl/t6.

O autorze