Segger dodaje obsługę wideo do emUSB-Device

Segger wprowadził klasę urządzeń wideo do swojej biblioteki do obsługi USB – emUSB-Device. Systemy wbudowane z interfejsem USB Device mogą teraz komunikować się jak kamera wideo.

Wideo w emUSB-Device

System hosta (Windows, Linux, Mac lub tablet) po podłączeniu rozpoznaje urządzenie tej klasy jako kamerę. Przekaz wideo może pochodzić z kamery na żywo, z nagrania a także być generowany dynamicznie przez bibliotekę graficzną, taką jak emWin. Możliwość użycia hosta jako podłączanego ekranu wymaga jedynie montażu złącza USB – nie trzeba instalować po stronie hosta żadnych sterowników.

Kamami Segger

Klasa wideo jest częścią stosu USB emUSB-Device firmy Segger. Zaprojektowano go specjalnie pod kątem zastosowań w systemach wbudowanych. Jest niezależny od platformy mikrokontrolerowej. Elastyczny stos pozwala na zaprojektowanie wieloklasowych urządzeń wykorzystujących niemalże każda kombinację dostępnych klas urządzeń USB. EmUSB-Device zawiera dostępne klasy dla protokołu Media Transfer Protocol, pamięci masowych, MSD-CDROM, audio, wideo, urządzeń HID, CDC-ASM (portu szeregowego), IP-Over-USB, a także drukarek. Obsługuje też przekaz masowy (bulk) służący do prostej i szybkiej komunikacji bez konieczności stosowania protokołów. Stod jest w pełni zgodny ze standardami USB.

Więcej informacji na stronie: https://www.segger.com/products/connectivity/emusb-device/add-ons/usb-video/

O autorze