Nowa wersja Audio Weaver 8

Dostępna jest już nowa wersja oprogramowania do projektowania aplikacji przetwarzania sygnałów Audio Weaver firmy DSP Concepts. W nowej wersji wprowadzono ważne poprawki i zmiany.

Główne zmiany to:

  • Obsługa wielu rdzeni – od teraz aplikacje mogą korzystać z mocy obliczeniowej wielu rdzeni, zarówno gdy są zintegrowane w jednym układzie jak i gdy są rozproszone w kilku układach scalonych. Dodatkowo, platformę poszerzono o projektowanie interfejsu użytkownika w AWE Designer 8, a także uproszczono model integracji w AWE Core 8.
  • Uproszczona integracja – odnowiono silnik przetwarzania danych AWE Core oraz interfejs API.
  • Nowe aplikacje przykładowe – producent rozpoczął proces aktualizacji zakresu aplikacji referencyjnych, co ma uprościć projektowanie za pomocą Audio Weaver oraz ilustrować integrację silnika AWE Core w aplikacji.

Nowa wersja oprogramowania jest dostępna na stronie: https://dspconcepts.com/downloads

DSP Concepts udostępnia darmową, okrojoną wersję oprogramowania Audio Weaver dla mikrokontrolerów STM32: https://dspconcepts.com/st

Zapraszamy do przeczytania artykułu opisującego oprogramowanie Audio Weaver: https://mikrokontroler.pl/2018/01/19/obsluga-programu-st-audioweaver-z-stm32f769ig-disco/

O autorze