Moduł ewaluacyjny Microchip BM83 EVB Bluetooth Audio (część 2)

Aplikacja Bluetooth Audio

Do sterowania pracą BM83EVB można wykorzystać aplikację Microchip Bluetooth Audio. Można ją pobrać ja ze sklepu Google Play i zainstalować na telefonie z systemem Android. Możliwości aplikacji są spore i na pewno za jej pomocą można szybciej i wygodniej skonfigurować na przykład grupę głośników pracujących w trybie Concert.

Ekran główny pokazano na rysunku 17.

Rysunek 17. Ekran główny aplikacji Microchip Bluetooth Audio

Do pracy z modułem wybieramy pole BM64/BM83 Wireless Concert Technology. Ta część aplikacji jest przeznaczona do konfiguracji, a także sterowania modułu pracującego w trybie Concert. Jak już wspominałem nie mogłem testować tego trybu pracy i konfigurować grupowania głośników Slave z głośnikiem Master. Natomiast ta aplikacja może też sterować modułem pracującym w konfiguracji Quick Demo. Wtedy moduł pracuje w trybie odtwarzania obu kanałów stereofonicznych.

Rysunek 18. Wyszukiwanie włączonych i zainicjowanych modułów BM83EVB

Po wybraniu BM64/BM83 Wireless Concert Technology aplikacja wyszukuje włączone, a także zainicjalizowane moduły BM83EVB. Po wykryciu wyświetlana jest lista modułów zgrupowanych w trybie pracy Concert. U nas będzie to tylko jeden moduł – rysunek 18.

Łączenie modułów

Kliknięcie na nazwę modułu powoduje, że aplikacja nawiązuje z nim połączenie i pojawia się ekran pokazany na rysunku 19. Pierwszy element od góry pozwala na włączenie lub wyłączenie zasilania modułu. W pole Group details wyświetla się status modułu pracującego w grupie modułów trybu Concert. Ponieważ jest włączony tylko jeden moduł, to wyświetlana jest informacja Ungropued. W zakładce Speaker Settings można zmienić nazwę głośnika. Natomiast zakładka Group settings pozwala na konfigurację głośników w grupie, ustawienie Master, Slave, dodawanie i usuwanie głośników. Dla naszej aplikacji testowej najbardziej użyteczna jest zakładka Audiorysunek 20.

Rysunek 19. Ekran modułu BM83

Rysunek 20. Ekran zakładki Audio

Wybór źródła sygnału i equalizer

Jeżeli jako źródła sygnału używamy wejścia Aux In, a także strumieniowego połączenia Bluetooth, to te źródła można przełączać przyciskiem Toggle w polu Current Source. Pole Pairing Mode służy do wprowadzania modułu w tryb parowania ze źródłem danych strumieniowych. W polu Speaker Connection wyświetla się nazwa urządzenia sparowanego i połączonego do transmisji danych audio z BM83EVB. W polu Equalizer Settings można ustawić charakterystykę pasma przenoszenia toru audio. Do wyboru są predefiniowane ustawienia lub możliwość wprowadzenia własnych ustawień – rysunek 21.

Rysunek 21. Ustawienia Equalizera

W zakładce Volume control można regulować poziom odtwarzanego sygnału. Natomiast panel na dole ekranu jest przeznaczony do sterowania odtwarzaniem. Można tu wysłać polecenie STOP, PAUZA, utwór do przodu i utwór do tyłu.

Sterowanie DSP

Aplikacja Microchip Bluetooth Audio umożliwia sterowanie pracą procesora DSP. Na ekranie głównym trzeba wybrać BM83 OTA DSP Tuning. Po skanowaniu i połączeniu się z naszym modułem pojawia się menu, w którym można wybrać Audio Function, Voice Function, a także DSP Tuning Commandrysunek 22.

Rysunek 22. Menu OTA DSP Tuning

Każda z tych zakładek zawiera szereg ustawień możliwych do zaprogramowania z poziomu aplikacji. Umożliwia to zaawansowanemu użytkownikowi spersonalizowanie działania modułu tak, by spełniał jego specyficzne wymagania. Niezbędne dane można znaleźć w nocie aplikacyjnej Microchip AN3118. Zawiera ona szeroki opis tej aplikacji oraz innych dostępnych programów narzędziowych łącznie z informacjami dotyczącymi ustawień.

Rysunek 23. Przykład ekranu konfiguracji zakładki Voice Effect

Podsumowanie

Przedstawiona tu platforma testowo-projektowa pozwala na przetestowanie zarówno prostych jak i zaawansowanych funkcji modułu BM83. Moduł i dostarczane do niego firmware umożliwia nie tylko prostą pracę w trybie stereo tak, jak jest to w głośnikach czy słuchawkach Bluetooth. Dostarczana technologia Concert pozwala na tworzenie sieci głośników połączonych bezprzewodowo łączem Bluetooth. Te łącza przesyłają strumieniowo dane audio, ale też polecenia konfiguracyjne i sterujące. Tak zorganizowana sieć jest łatwa w rekonfiguracji i oczywiście wygodna w eksploatacji. Możliwość wykorzystania wejść sygnału analogowego Aux In, czy wejść mikrofonów powiązaniu z trybem Concert predestynuje to rozwiązanie do zastosowań w profesjonalnych systemach nagłośnieniowych.

Dołączona aplikacja umożliwia zaawansowanym użytkownikom konfigurowanie sieci, sterowanie odtwarzaniem i konfigurowanie parametrów toru cyfrowego , a także samego procesora DSP. Dostępne są również inne narzędzia umożliwiające wykonywanie tych czynności z poziomu komputera PC po połączeniu z modułem BM83EVB przez łącze USB.

O autorze