„Wyłączanie” magnesów laserem? Pomysł na superszybką nanoelektronikę

Gdy zbudowany z odpowiednio dobranych warstw materiał o własnościach magnetycznych zostanie oświetlony impulsem z lasera rentgenowskiego, błyskawicznie się rozmagnetyzowuje. Narzędzie do symulacji tego procesu opracował międzynarodowy zespół z udziałem Polaków.

Zjawisko takiej demagnetyzacji, dotychczas słabo poznane, w przyszłości może przydać się w nanoelektronice, na przykład do budowy ultraszybkich przełączników magnetycznych – czytamy w przesłanym PAP komunikacie Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

W komunikacie wyjaśniono na czym polega pomysł polsko-niemiecko-włoskiego zespołu opisany w „npj Computational Materials” https://www.nature.com/articles/s41524-022-00895-4.

Żadne urządzenie przetwarzające informację nie może pracować z szybkością większą niż ta, z jaką zachodzą zjawiska fizyczne będące jego podstawą. Właśnie dlatego fizycy wciąż poszukują zjawisk przebiegających w coraz krótszych skalach przestrzennych i czasowych, a jednocześnie dających się kontrolować.

Jednym z obiecujących kierunków badań wydają się być procesy demagnetyzacji ferromagnetycznych materiałów wielowarstwowych, inicjowane ultraszybkimi impulsami lasera rentgenowskiego.

Zespół fizyków z Polski, Niemiec i Włoch, pracujący w europejskim laserze rentgenowskim European XFEL i w ośrodku DESY w Hamburgu zaprezentował pierwsze narzędzie pozwalające symulować przebieg demagnetyzacji wywołanej promieniowaniem rentgenowskim. Istotną część zespołu stanowią naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) w Krakowie.

Oryginalny komunikat dostępny jest na stronie IFJ https://press.ifj.edu.pl/news/2022/12/14/

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

O autorze