Bardziej zrównoważona fabryka

Świat przechodzi transformację, dążąc do zbudowania bardziej zrównoważonej przyszłości. Produkcja wyznacza kierunek dla innych branż i całego świata, pokazując, co jest możliwe. Znajdujemy się w punkcie zwrotnym – mamy do czynienia ze starzejącą się infrastrukturą, siecią energetyczną, która nie była modernizowana od dziesięcioleci i społeczeństwem, które potrzebuje coraz więcej energii.

Z tych względów znalezienie zrównoważonych rozwiązań staje się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Produkcja odpowiada za prawie jedną trzecią światowego zużycia energii elektrycznej. W branży produkcyjnej mamy wyjątkową szansę, aby nadal wprowadzać innowacje, produkować mniej odpadów i ograniczać ślad węglowy. Choć przed nami jeszcze mnóstwo pracy, to jest to najlepszy czas, by pomyśleć o fabryce przyszłości.

Mikrosieci i korzyści dla fabryk

Mikrosieć to sieć elektryczna, która – choć zwykle jest podłączona do sieci scentralizowanej – może w razie potrzeby działać niezależnie.

W branży produkcyjnej mikrosieć może służyć do zasilania fabryki w okresach szczytowych i pozwala producentom działać niezależnie od większych głównych sieci energetycznych, zmniejszając w ten sposób obciążenie całej sieci. Ogranicza to również prawdopodobieństwo zaników zasilania, które w ciągu ostatnich 20 lat wzrosło o ponad dwie trzecie. Ponieważ nasze zapotrzebowanie na energię stale rośnie, obecna sieć energetyczna starzeje się i po prostu nie jest w stanie nadążyć.

W przypadku zaniku zasilania koszty zakłóceń w produkcji mogą być astronomiczne. Przechodząc na mikrosieci, producenci mogą:

  • Zmniejszyć swój ślad węglowy, ułatwiając sobie dążenie do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto.
  • Unikać kosztownych zaników zasilania, które zdarzają się w przypadku przerw w dostawie prądu, spowodowanych pogodą lub innymi przyczynami.
  • Zmniejszyć obciążenie głównej sieci energetycznej, odłączając fabrykę w okresach szczytu, zapewniając również ogólną redukcję kosztów zużycia energii.

Zrównoważona przyszłość

Obciążenie sieci energetycznych ciągle rośnie. Wzrasta liczba ludności, ludzie opowiadają się za społeczeństwem całkowicie elektrycznym, a pobór prądu rośnie – wszystko to zwiększa obciążenia obecnego systemu.

Ponieważ produkcja jest tak bardzo energochłonna, istnieje wiele miejsc, gdzie energia może być generowana, przechowywana i wykorzystywana w obrębie jednego systemu. Przejście na mikrosieci przyniesie korzyść nie tylko maszynom fabrycznym, które korzystają z tej energii. Stacje ładowania flot pojazdów elektrycznych (EV) mogą być podłączone do mikrosieci, a oświetlenie LED i kontrolery środowiskowe budynków również mogą z niej korzystać.

Nacisk na prąd stały w branży produkcyjnej

Prąd stały, powszechnie określany skrótem DC, to prąd elektryczny płynący w jednym kierunku. Jeśli chodzi o prąd stały i mikrosieci, mają one wpływ na sposób generowania energii, sposób jej przechowywania i wykorzystania.

W przypadku fotowoltaicznych paneli słonecznych energia jest już dostarczana w postaci prądu stałego i nie ma potrzeby stosowania przemiennika, jak ma to miejsce w przypadku energii wiatrowej lub wodnej. Energia jest generowana, magazynowana i wykorzystywana cały czas jako prąd stały, co poprawia sprawność i obniża koszty. Jest to użyteczne, zwłaszcza gdy myślimy o magazynowaniu energii.

Europa na prowadzeniu

Podobnie jak w przypadku wielu innych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, Europa jest liderem w tej dziedzinie. W całej Europie są firmy, które zastanawiają się, jak przejść na prąd stały oraz analizują ogólne korzyści i zalety, w tym bardziej zrównoważoną przyszłość dla producentów.

Aby promować sieci prądu stałego i wprowadzać je na rynek, liderzy przemysłowi, środowiska akademickie i naukowcy założyli Open Direct Current Alliance (ODCA). Grupa ta prowadzi rozmowy dotyczące wykorzystania technologii prądu stałego z myślą o bardziej zrównoważonej przyszłości i sposobach na oszczędzanie zasobów. Oczekujemy tego również w Stanach Zjednoczonych, ale jeszcze tego nie osiągnęliśmy. Grupa pracuje również nad opracowaniem standardowych definicji tego, co oznacza zrównoważony rozwój, ponieważ nawet w tej kwestii mogą występować znaczne różnice na całym świecie.

Partnerzy DigiKey na czele

Firma DigiKey pomaga producentom wykorzystywać alternatywne źródła energii poprzez dostępność kluczowych produktów niezbędnych do ich rozwoju. Współpracujemy z takimi producentami jak Schneider Electric i Panduit, którzy są liderami w branży inteligentnych procesów produkcyjnych, jak również rozwoju mikrosieci i produktów niezbędnych do urzeczywistnienia tych projektów.

  • Schneider Electric specjalizuje się w cyfrowej automatyce i zarządzaniu energią. Pomaga swoim klientom wprowadzać innowacje i prowadzić inteligentniejsze, bardziej energowydajne zakłady produkcyjne.
  • Firma Panduit pomaga producentom sprzętu i producentom kontraktowym organizować, łączyć i chronić przewody elektryczne i systemy okablowania, aby zapewnić im optymalne parametry działania. Jej rozwiązania pomagają klientom osiągać cele zrównoważonego rozwoju, oferując wszystko, od infrastruktury sieciowej po rozwiązania dla paneli słonecznych.

DigiKey i fabryka jutra

W DigiKey rozumiemy, jak ważne jest posiadanie odpowiednich produktów umożliwiających rozwój technologii i innowacji. Nasze produkty są gotowe do wysyłki w dowolne miejsce na świecie. Wspomaganie naszych klientów w prowadzeniu działalności jest ważne dla całego zespołu DigiKey.

Oferujemy również bezpłatne narzędzia, takie jak forum DigiKey TechForum, gdzie inżynierowie mogą znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub zadawać własne pytania. Technik, inżynier DigiKey, lub jeden z 7000 członków TechForum, zgłosi się i udzieli wskazówek. Jest to niesamowity zespół złożony z najbystrzejszych umysłów.

Istnieją producenci, którzy przodują w wykorzystywaniu alternatywnych źródeł energii, tworzeniu mikrosieci i korzystaniu z nowych technologii, aby zrównoważyć swój ślad węglowy i promować bardziej zrównoważoną przyszłość.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z serią filmów wideo „Factory Tomorrow” firmy DigiKey.

O autorze