LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Infineon prezentuje wyniki za czwarty kwartał oraz pełny rok podatkowy 2023

Infineon opublikował właśnie wyniki finansowe za czwarty kwartał roku podatkowego 2023 oraz za cały ten rok. Firma uzyskała za ten okres rekordowy przychód oraz dochód. Na rok fiskalny 2024 spodziewany jest także dalszy wzrost przychodów do 17 mld EUR oraz marża na poziomie 24%.

W czwartym kwartale roku podatkowego 2023 roku Infineon wypracował dochód na poziomie 4,149 mld EUR. Cały rok 2023 przyniósł firmie łącznie 16,309 mld EUR, co daje wzrost 15% natomiast zysk z akcji wyniósł 2,65 EUR, co daje wzrost 35%. Wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,638 mld EUR.

Firma prognozuje, że w przyszłym roku fiskalnym zanotuje dochód ok. 17 mld EUR (±500 mln). Skorygowana marża brutto ma wynieść 45%. Natomiast na kolejny kwartał przewidywany jest przychód ok. 3,8 mld EUR. Prognozy opierają się o założenie kursu 1,05 USD za 1 EUR.

„W roku 2023 Infineon ustanowił rekord przychodu i profitów w historii firmy. Jest to jednocześnie potwierdzenie słuszności nowego, bardziej ambitnego kierunku, który obraliśmy właśnie rok temu.” – mówi Jochen Hanebeck, CEO Infineona. „Mimo wszystko pamiętajmy, że nasze środowisko stawia coraz to nowe wyzwania. Widzimy zmiany trendów na rynku. Wzrost w obszarach energii odnawialnej, elektromobilności – zwłaszcza w Chinach – wydaje się nie słabnąć. Z kolei rynki konsumencki, komunikacyjny, obliczeniowy i IoT przeżywają tymczasowy okres zmniejszonego popytu. Spodziewamy się jednak dalszego wzrostu wyników w 2024, jednak nie tak szybkiego, jak w 2023.”

Autor: Infineon