Pierwsze w Polsce testy pojazdu autonomicznego na drogach publicznych

Łukasiewicz – PIMOT jako pierwszy w Polsce zrealizował testy pojazdu autonomicznego w warunkach ruchu drogowego na drogach publicznych. Sprawdzano m.in. działanie algorytmów odpowiedzialnych za sterowanie samochodem.

Testy zostały przeprowadzone przez zespół Grupy Badawczej Nowych Technologii w Motoryzacji w listopadzie w Jaworznie. Było to możliwe dzięki uzyskaniu przez instytut zezwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Celem testów była weryfikacja działania algorytmów odpowiedzialnych za sterowanie systemami wykonawczymi pojazdu zautomatyzowanego (odpowiedzialnymi za skręt, hamowanie, przyspieszanie), mapowanie terenu, planowanie toru jazdy pojazdu oraz rozpoznawanie i identyfikację otaczających obiektów. Przejazdy zrealizowano w różnych warunkach, w tym w dzień, po zmroku oraz podczas opadów śniegu. Zebrane dane będą wykorzystane w celu dalszej rozbudowy autorskich rozwiązań oraz dla budowania unikalnej wiedzy i doświadczenia, które są niezbędne przy wsparciu przemysłu motoryzacyjnego.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zdobyte doświadczenia służą również zapewnieniu należytego poziomu bezpieczeństwa podczas realizacji przyszłych testów poprzez przygotowywanie jednolitych procedur, które będą mogły być wykorzystane w badaniach pojazdów autonomicznych w ruchu miejskim.

Przygotowanie i realizacja testów było wyzwaniem na dwóch płaszczyznach – formalnej i technicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, testy pojazdu autonomicznego były zabezpieczone i obsługiwane przez personel Instytutu, który w każdej chwili mógł przejąć kontrolę nad pojazdem. Cały proces badawczy był bezpieczny dla innych uczestników ruchu. Z technicznego punktu widzenia realizacja badań nie byłaby możliwa bez zaangażowania zespołu inżynierów specjalizujący się w obszarach scenariuszy badań dla pojazdów autonomicznych, oprogramowania i sterowania oraz sztucznej inteligencji. – mówi Tomasz Detka, kierownik Grupy Badawczej Nowych Technologii w Motoryzacji.

Łukasiewicz chce być liderem

Autonomizacja pojazdów i systemów transportowych jest obecnie jednym z największych wyzwań w obszarze rozwoju technologii motoryzacyjnych. Już dzisiaj systemy automatyzujące jazdę skutecznie wspierają kierowców pojazdów, zwiększając poziom ich bezpieczeństwa. Jednak droga do pełnej autonomizacji pojazdu jest jeszcze daleka. Osiągnięcie statusu pojazdu „zautomatyzowanego” i „pojazdu w pełni zautomatyzowanego” (zgodnie z definicją rozporządzenia (UE) 2019/2144) wymaga realizacji złożonego procesu B+R, w ramach którego niezbędne jest testowanie pojazdów z udziałem dużej liczby elementów otaczającej infrastruktury drogowej oraz użytkowników drogi. Dlatego już dziś na całym świecie weryfikuje się działanie tych pojazdów w ruchu na drogach publicznych, w tym na ulicach miast. 

W Polsce nad systemami automatyzującymi jazdę pracuje wielu producentów, w tym liczne startupy. Są to producenci kompletnych systemów oraz oprogramowania. Rozwój technologii na rzecz autonomizacji pojazdów wywołuje pilną potrzebę budowania krajowych kompetencji w obszarze testowania systemów ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), algorytmów sterujących, systemów rozpoznania, elementów wykonawczych, a także kompletnych pojazdów zautomatyzowanych. 

Łukasiewicz – PIMOT dąży do osiągnięcia pozycji lidera B+R w obszarze autonomizacji pojazdów. Dzięki rozwojowi zespołów badawczych oraz inwestycjom w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą nasz instytut może zapewnić wsparcie branży motoryzacyjnej poprzez realizację projektów B+R oraz testów na rzecz potwierdzenia zgodności z wymaganiami. – mówi Witold Luty, dyrektor Łukasiewicz – PIMOT.

Źródło: Materiały prasowe

O autorze