LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

QNA Technology zawiesza ofertę publiczną

Zarząd QNA Technology S.A. zawiesił ofertę publiczną akcji serii E. Decyzja zapadła na podstawie analizy możliwych do uzyskania parametrów emisji i ich wpływu na wzrost wartości spółki z punktu widzenia dotychczasowych akcjonariuszy.

QNA Technology S.A.

QNA Technology S.A.

Wspólnie z naszymi doradcami podjęliśmy decyzję o zawieszeniu oferty publicznej z uwagi na okoliczności, które obecnie mogą nie wspierać osiągnięcia zakładanych przez zarząd parametrów emisji. Podczas spotkań z inwestorami spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem naszymi postępami w komercjalizacji kropek kwantowych emitujących światło niebieskie, ale nie sprzyja nam kalendarz (początek okresu wakacyjnego), jak i bieżący sentyment rynkowy. Biorąc pod uwagę interes obecnych akcjonariuszy QNA Technology, bezpieczny stan gotówki w Spółce, naszą aktywność zarówno w zakresie rozwoju technologii jak i biznesu oraz nasze przewidywania odnośnie możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji zdecydowaliśmy, że wrócimy na rynek z ofertą publiczną akcji w późniejszym, bardziej sprzyjającym okresie – powiedział Maciej Adamczyk, Członek Zarządu ds. Finansowych.

QNA Technology jest pionierem w zakresie technologii syntezy i produkcji kropek kwantowych emitujących światło niebieskie, innowacyjnego półprzewodnika wykorzystywanego m.in. do rozwoju wyświetlaczy nowych generacji. Spółka przygotowuje się do uruchomienia komercyjnej produkcji na zbudowanej Pilotażowej Linii Syntezy kropek kwantowych.

Eksperymentalna Pilotażowa Linia Syntezy

Celem QNA Technology w tym roku jest zakończenie walidacji syntezy wytwarzania kropek kwantowych na zbudowanej eksperymentalnej Pilotażowej Linii Syntezy, czyli w warunkach zbliżonych do produkcyjnych. Etapami, planowanymi na najbliższy okres czasu, po przeprowadzeniu testów technologicznych całego układu, jest odtworzenie procesu syntezy wytwarzania kropek kwantowych na eksperymentalnej Linii Pilotażowej oraz uzyskanie gotowości do sprzedaży komercyjnej. To pozwoli w przyszłości na płynne przejście z klientami, którzy obecnie testują materiały QNA Technology, do kolejnych etapów współpracy. Otworzy też możliwości zaspokojenia popytu związanego z zapotrzebowaniem na rosnące ilości materiału niezbędne np. do intensyfikacji wstępnych testów, czy też do wytworzenia przez klientów serii urządzeń prototypowych wykorzystujących niebieskie kropki kwantowe. Finalnie nastąpi uruchomienie produkcji pilotażowej po stronie klientów. Walidowana obecnie eksperymentalna Pilotażowa Linia Syntezy będzie w stanie „obsłużyć” zapotrzebowanie na niebieskie kropki kwantowe dla pilotażowej linii produkcyjnej wyświetlaczy, o skali określanej w branży jako GEN 4.5 (produkcja pilotażowa). Odpowiada to skali przychodów dla spółki na poziomie 10-20 mln zł rocznie. Eksperymentalna Linia Pilotażowa jest także kluczowa do zebrania doświadczeń, które posłużą do zaprojektowania i skonstruowania w przyszłości produkcyjnej linii syntezy o większej wydajności oraz do precyzyjnego określenia kosztów produkcji kropek kwantowych w dużej skali.

Umowy dystrybucyjne w Chinach i Tajwanie

QNA Technology 21 czerwca poinformowała o podpisaniu umowy dystrybucyjnej na teren Chin i Tajwanu, z WESI TECHNOLOGY LIMITED z siedzibą w Hong Kongu. Zgodnie z nią dystrybutor będzie poszukiwał klientów i sprzedawał materiały QNA Technology na terenie Chin oraz Tajwanu do zastosowań w obszarze fotoluminescencji oraz elektroluminescencji. Przejmie też na siebie zadania związane z logistyką wysyłkową.

Ponadto 10 czerwca br. QNA Technology podpisała list intencyjny z klientem z USA z sektora inżynierii materiałowej m.in. dla branży wyświetlaczy. Określa on cele oraz zakres współpracy na najbliższe 12 miesięcy. Do chwili obecnej QNA zrealizowała już 4 zamówienia materiałów w postaci niebieskich kropek kwantowych/niebieskich tuszów kwantowych. Głównym obszarem wykorzystania materiałów QNA po stronie klienta z USA jest opracowanie wyświetlacza w technologii microLED.

QNA Technology rozwija także obecność na rynkach azjatyckich, szczególnie w Japonii, gdzie na początku tego roku została podpisana umowa dystrybucyjna z japońską firmą New Metals & Chemicals Corporation Ltd. Ponadto. W czerwcu zostało przyjęte do realizacji kolejne, piąte zamówienie na zakup niebieskich kropek kwantowych o łącznej wartości 30 tys. USD.

QNA Technology S.A.

QNA Technology S.A.

Kropki kwantowe są kryształami półprzewodnika o rozmiarach nano. Mogą zamieniać elektryczność na światło, światło określonej barwy na inny kolor, jak również światło na elektryczność. Właściwości te pozwalają wykorzystać kropki w wielu obszarach aplikacyjnych. QNA Technology w pierwszej kolejności celuje w rynek wyświetlaczy, ze względu na zwiększanie powszechności wyświetlaczy, ich obecność na nowych rynkach (takich jak m.in. motoryzacja) oraz pojawiania się nowych aplikacji np. wyświetlacze dla AR (rzeczywistość rozszerzona). Firma pracuje przede wszystkim nad technologią do wyświetlaczy elektroluminescencyjnych (QDEL). Spółka przewiduje, że będą miały one porównywalne parametry do wyświetlaczy microLED (obecnie rozwiązanie typu hi-end na rynku), ale ich cena będzie zbliżona do wyświetlaczy produkowanych w technologii OLED. To jest kluczowy czynnik napędzający dziś rozwój technologiczny w branży.

QNA Technology S.A. zajmuje się syntezą kropek kwantowych, emitujących światło niebieskie i niezawierających metali ciężkich. Spółka opracowała, rozwija i komercjalizuje technologię wytwarzania kropek kwantowych (QNA.dots) oraz tuszów kwantowych (QNA.ink) umożliwiających drukowanie półprzewodników na szerokiej gamie podłoży, przy użyciu różnych technik druku. Półprzewodniki w skali nano wykazują nowe, kwantowe właściwości, które pozwalają na wdrażanie nowych aplikacji – wykraczających poza branżę wyświetlaczy, oraz na poprawę istniejących rozwiązań na rynku. Rozwiązania QNA są zabezpieczane poprzez budowę chmury patentowej – firma ma już dwa przyznane patenty i złożone cztery kolejne zgłoszenia patentowe.

Siedziba spółki znajduje się na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego. Spółka zatrudnia obecnie 24 osób, w tym 16 osób w dziale R&D, wśród których 7 osób ma stopień doktora. Rozwojem biznesu na rynkach zagranicznych zajmują się przedstawiciele spółki, działający na rynkach: Japonii, Korei, Tajwanu oraz USA. QNA Technology S.A. zadebiutowała 14 grudnia 2023 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect.

Źródło: materiały prasowe