STM32Butterfly2: obsługa joysticka

W realizowanych projektach nieodłącznym elementem jest interfejs komunikacji z użytkownikiem. Niniejszy projekt przedstawia aplikację, której działanie polega na zapalaniu na stałe diod LED modułu KAmodLED8 przypisanych do odpowiednich kierunków (góra, dół, lewo i prawo) joysticka na płytce STM32Butterfly2.

STM32Butterfly2: obsługa klawiatury matrycowej i graficznego LCD

Większość typowych projektów mikrokontrolerowych wymaga współpracy systemu z użytkownikiem. Zwykle do tego celu stosowane są mechaniczne przyciski podłączane do poszczególnych linii, w wyniku czego każdy jeden przycisk zajmuje jedną linię. Niestety takie rozwiązanie posiada jedną znaczącą wadę – w przypadku konieczności zastosowania większej liczby przycisków powoduje zajmowanie cennych linii GPIO.

ISIX-RTOS – przykłady w języku C: LCD+joystick+LED

Pierwsza seria artykułów zawierająca wprowadzenie do systemu ISIX z przykładami w języku C++ cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród użytkowników mikrokontrolerów STM32. Napływające pytania skłoniły mnie do napisania drugiej wersji przykładów – tym razem napisanych w języku C.

Mini system operacyjny dla STM32 – wprowadzenie

Współczesne oprogramowanie dla mikrokontrolerów staje się coraz bardziej skomplikowane. Użytkownicy systemów coraz częściej oczekują graficznego interfejsu użytkownika, obsługi sieci itp. Wiele czynności w rozbudowanych aplikacjach musi być wykonywane „jednocześnie”.