DPA – protokół wyższej warstwy w sieciach IQRF

600_iqrf_dpa_protocol

W modelu OSI warstwa transportowa zapewnia połączenie między nadawcą a odbiorcą wiadomości. Jej najbardziej znaną implementacją jest protokół TCP, wykorzystywany powszechnie przy połączeniach internetowych. Jak jednak zaimplementować tę warstwę w sieci czujnikowej?

IQRF Alliance, międzynarodowa organizacja, przygotowująca rozwiązania sprzętowe i programistyczne dla Internetu Rzeczy właśnie przedstawiła kolejną wersję 2.28 swojego pomysłu na warstwę transportową w sieciach IQMESH. Protokół  DPA (Direct Peripheral Access) pozwala na przesyłanie komunikatów bezpośrednio do wybranych  peryferiów węzła odbierającego. Oznacza to de facto możliwość zdalnego sterowania węzłem w bardzo dużym zakresie. Widać więc, że protokół może pełnić podobną rolę jak TCP. Został on zoptymalizowany do kontrolowania peryferiów węzłów sieci takich jak pamięć, piny ogólnego przeznaczenia, PWM, ale również SPI lub UART. Przy pomocy dwóch ostatnich można przesyłać dowolne komunikaty wprost do peryferiów odbiorczych węzła, tym samym maskując połączenie radiowe i sprawiając, że dwa mikrokontrolery będą działać tak, jakby ich linie SPI/UART były połączone zwykłymi kablami.

DPA stanowi gotową do użycia wtyczkę (ang. plug-in), zwaną także profilem sprzętowym (ang. hardware profile), który można załadować do układu nadawczo-odbiorczego. Urządzenia IQRF obsługujące tę wtyczkę nazywa się DCTR od angielskiego data controlled transceivers. Protokół posiada mnóstwo gotowych zaimplementowanych komend dla peryferiów, pozwalających między innymi odczytywać i zapisywać pamięć RAM lub EEPROM węzła, konfigurować ustawienia modułu PWM a nawet odczytywać temperaturę wskazywaną przez termometr.

Protokół DPA stanowi bardzo ciekawe rozszerzenie standardów IQRF. Najnowsza dostępna wersja jest solidnie przetestowana, usunięto też usterki dostrzeżone po początkowej implementacji.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze