Pamięci EEPROM z interfejsami: radiowym RFID i I2C w ofercie produkcyjnej STMicroelectronics

Firma STMicroelectronics wprowadziła do produkcji nowe typy pamięci EEPROM z interfejsem I2C, wyposażone ponadto w tor radiowy RFID pracujący w paśmie 13,56 MHz, który spełnia rolę alternatywnego, bezprzewodowego interfejsu komunikacyjnego (o możliwościach takich jak I2C) oraz “harvestingowego” źródła zasilania dla pamięci i niskomocowych układów zewnętrznych. Nadają się one doskonale do zastąpienia klasycznych EEPROM-ów o pojemności do 64 kb, zapewniając konstruktorom nowe możliwości.