Analizator widma DSA815

O analizatorach widma można powiedzieć, że są to przyrządy wyższego wtajemniczenia. Z technicznego punktu widzenia wykonanie nawet najprostszego analizatora jest znacznie trudniejsze niż całkiem niezłego oscyloskopu. Przyrządy te pracują z sygnałami o częstotliwościach mierzonych w gigahercach. Konstruktorzy muszą zatem opanować problemy związane nie tylko z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, ale też wykazać się najwyższą wiedzą w zakresie techniki analogowej.