OctoPi – obsługa kamery oraz timelapse

Po zakończeniu wydruku pojawi się informacja że timelapse jest przetwarzany. Po pewnym czasie pojawi on się na liście Finished Timeplases w zakładce Timelapse.

Rysunek 6. Informacja o renderowaniu Timelapse’u po zakończeniu wydruku

Zapisane timelapse’y znajdują się w zakładce Timelapse w sekcji Finished Timelapse. Mają one w nazwie nazwę pliku z którego był drukowany obiekt, datę oraz godzinę rozpoczęcia druku (1). Program podaje również rozmiar pliku(2), możliwość usunięcia (3) oraz pobrania timelapse’a (4).

Rysunek 7. Lista z zapisanymi timelapse’ami

 

Dodatkowe ustawienia odnośnie kamery oraz timelape’ów można znaleźć klikając w znak klucza (rysunek 8).

Rysunek 8. Przejście do ustawień OctoPi

 

I przechodząc do do zakładki Webcam & TimeLapse:

Rysunek 9. Dodatkowe ustawienia: zakładka Webcam & Timelapse

 

Można tutaj zmienić format timelapse’ów, obrócić widok z kamery (w pionie i/lub w poziomie), zmienić bitrate, itp.

Przykładowy timelapse z druku 3D został pokazany poniżej:

O autorze