Elektroniczny gong WestMinster

Schemat elektryczny elektronicznego gongu „udającego” dźwięk znanych na całym świecie dzwonów West Minster znajduje się na rys. 1. Jest to typowa aplikacja układu M995, rozszerzona o stabilizator napięcia (US2) MAX604 oraz cztery transoptory zastosowane na wejściach wyzwalających odtwarzanie dźwięków. Tranzystor T1 spełnia rolę wzmacniacza prądowego do sterowania głośnika. Rezystor R1 służy do ustalenia częstotliwości generatora taktującego przetwornik wyjściowy, dzięki czemu brzmienie dźwięków można dostosować do indywidualnych upodobań.

Rys. 1. Schemat elektryczny gongu

Rys. 1. Schemat elektryczny gongu

W większości typowych zastosowań zamiast transoptorów można zastosować zwykłe włączniki przyciskowe, które należy włączyć w miejsce kolektora i emitera wybranego transoptora. Włączniki te będą uruchamiały jedno z czterech wejść wyzwalających, które spełniają następujące funkcje:

  • wejście K1: niezależnie od wersji układu inicjuje odtworzenie bicia gongów West Minster,
  • wejście K2: w układzie M995B-DB służy do uruchomienia odtwarzania sygnału „Ding”, w układzie M995B-DB2 sygnału „Ding-Ding”,
  • wejście K3: niezależnie od wersji układu służy do uruchomienia sekwencji dźwięków „Ding-Dong”,
  • wejście PS: w obydwu wersjach układu M995 służy do sekwencyjnego wybierania odtwarzanych sygnałów.

W zależności od potrzeb można zamontować tylko jeden lub kilka transoptorów (włączników), dzięki czemu dzwonek-gong ułatwi odróżnienie, do którego wejścia domu dotarli znajomi. Możliwość odtworzenia trzech różnych sygnałów przez układ M995 można wykorzystać także np. do akustycznej sygnalizacji przekroczenia w górę lub w dół zadanej w termostacie temperatury, czy też jako zabawny sygnalizator w budziku.
Pewnego komentarza wymaga sposób sterowania obwodów wejściowych transoptorów. Diody 1N4148 włączone są odwrotnie w stosunku do wewnętrznych diod LED transoptora, co zabezpiecza te ostatnie przed zbyt wysokim napięciem wstecznym, w przypadku zasilania napięciem przemiennym. Maksymalny prąd przewodzenia diod LED nie powinien być większy od 15mA, do którego to warunku należy dobrać zewnętrzne elementy ograniczające prąd. W przypadku zasilania wejść transoptorów bezpośrednio z sieci 220V jako element ograniczający prąd warto wykorzystać kondensator unipolarny o pojemności ok. 470nF z szeregowo włączonym rezystorem 3,3..5,6k? o mocy min. 0,5W. Na płytce drukowanej (schemat montażowy na rys. 2) nie przewidziano miejsca na te elementy.

Rys. 2. Schemat montażowy gongu

Rys. 2. Schemat montażowy gongu

Rys. 3. Mozaika ścieżek płytki drukowanej gongu

Rys. 3. Mozaika ścieżek płytki drukowanej gongu

Wykaz elementów

Rezystory
R1 200k?
R2 1k?
Kondensatory
C1 220µF/16V
C2 10µF/10V
C3 100nF
Półprzewodniki
D1, D2, D3, D4: 1N4148
T1 BC338
TO1, TO2, TO3, TO4 CNY63
US1 M995B-DB
lub M995D-DB2
US2 MAX604CPA
Inne
G1 8?

Do pobrania

O autorze