Semitech Semiconductor oferuje układy służące do komunikacji po liniach zasilania

Firma Semitech Semiconductor to nowy producent układów półprzewodnikowych, w ofercie którego znajdują się rozwiązania z zakresu technologii PLC (Power Line Communication) do przesyłu danych po liniach zasilania. Portfolio firmy obejmuje obecnie trzy układy scalone (o symbolach SM6401, SM2200 i SM2101) oraz przewidziane dla nich narządzia rozwojowe.

SM6401 to układ typu SoC, ktory integruje w sobie dwa procesory o architekturze 32-bitowej oraz modem do transmisji wąskopasmowej. Pierwszy procesor odpowiada za funkcje sieciowe poprzez sterowanie pracą modemu. Drugi procesor realizuje funkcje aplikacyjne i został w tym celu wyposażony w szereg funkcjonalnych peryferii: pamięć (Flash, RAM), układy licznikowe, moduł Watchdog, interfejsy komunikacyjne (UART, SPI). Modem układu SM6401 przetwarza dane zgodnie z jedną z dwóch modulacji (do wyboru BPSK lub FSK) z prędkością od 1 kb/s do 5.4 kb/s.

Uboższą i tańszą wersją układu SM6401 jest SM2101. W strukturze układu SM2101 wystepują te same elementy komunikacyjne co w SM6401 (modem, procesor sieciowy), jednak brak tu komponentów dodatkowych – pamięci i procesora aplikacyjnego.

SM2200 to transceiver typu OFDMA umożliwiający komunikację szerokopasmową. Sterowanie układem odbywa się za pomocą intefesju SPI. Przesył danych odbywać się może w paśmie od 5 kHz do 500 kHz zgodnie z modulacją BPSK lub FSK. Korzystając z transmisji wielokanałowej (do 18 kanałów) można uzyskać prędkość transmisji do 175 kb/s.

Firma Semitech Semiconductor zadbała o wsparcie sprzętowe dla swoich nowych produktów. Są to opracowane przez producenta zestawy rozwojowe SM9222, SM9642 (odpowiednio dla układów SM2200 i SM6401) oraz SM9643, który jest sprzęgaczem z obwodami zasilania.

O autorze