Nowy scalony Real-Time Clock/Calendar firmy Microchip

 

Rys. 1. Schemat blokowy układów RTCC firmy Microchip

Rys. 1. Schemat blokowy układów RTCC firmy Microchip

 

Firma Microchip wprowadziła na rynek swoją pierwszą rodzinę układów scalonych typu Real-Time Clock/Calendar (RTCC). Należące do niej układy MCP7941X, MPC7940X oraz MCP7930N są wyposażone w pamięć SRAM, adres MAC (EUI-48/EUI-64) oraz interfejs I2C, który ma pozwolić na skrócenie czasu wdrażania projektów (Time to Market), a przechodząc na zapasowe, bateryjne zasilanie zostawiają ślad w stosownym rejestrze (timestamp). Opcjonalnie mogą też mieć unikatowy numer identyfikacyjny Unique ID (7941X, 7940X) oraz pamięć  EEPROM (7941X).

Wszystkie trzy układy mogą pracować z napięciem zasilania z zakresu 1,8-5,5 V pobierając przy tym mniej niż 400 µA prądu, oraz z zapasową baterią o napięciu od 1,3 do 5,5 V (pobierając mniej niż 700nA). Są wyposażone w programowalny zegar (1 Hz-32 kHz) z cyfrowym trymowaniem w zakresie od -127 do 127 PPM (rozdzielczość 1 PPM). Wbudowany SRAM ma pojemność 64 B, a występująca w MCP7941X pamięć EEPROM – 1 kb. Numer identyfikacyjny Unique ID, który może zostać zaprogramowany przez użytkownika lub na zamówienie przez producenta (jest wtedy dodatkowo chroniony) ma z kolei długość 64 bitów, a użytkownik może go w razie potrzeby odblokować. Układy mogą też zgłaszać dwa typy przerwań (napięcie Vcc lub Vbat) na jednym pinie. Wszystkie są produkowane w obudowach 8-pinowych.

Do testowania funkcjonalności nowej rodziny RTCC producent przewidział płytkę ewaluacyjną typu daughter board nazwaną Real-Time Clock PICtail™, o której szersze informacje można znaleźć na stronie producenta.

Dystrybutorem Microchipa w Polsce jest firma Future Electronics, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, http://www.futureelectronics.com.

O autorze