Obsługa pamięci masowych z USB za pomocą mikrokontrolerów LPC1300 firmy NXP

Start programu usbmemrom w środowisku Keil ?Vision4

Po rozpakowaniu przykładowych projektów załączonych do tej noty aplikacyjnej i uruchomieniu programu Keil ?Vision4 należy użyć opcji Open Project z menu projektu (Project), aby otworzyć wersję usbmemrom dla środowiska Keil. Następnie, używając opcji Build Target z menu projektu, kompilujemy projekt, za pomocą opcji Download z menu Flash programujemy mikrokontroler oraz wybierając Start/Stop Debug Session z menu Debug uruchamiamy program w trybie debugowania. Pracując w tym trybie, trzeba przejść krokowo do wywołania funkcji connect(TRUE). Gdy się ona wykona, jeśli komputer ma włączone głośniki (lub podłączone słuchawki), powinno się dać słyszeć komunikat o nowym urządzeniu LPC1300 MSC w systemie. W tym momencie można przejść do rozdziału 4.4 Używanie programu usbmemrom.

Używanie programu usbmemrom

W tym momencie przykładowy program usbmemrom powinien być uruchomiony na płytce z mikrokontrolerem LPC1343. W Eksploratorze Windows powinien być widoczny napęd dyskowy z etykietą LPC134x USB, na którym znajduje się plik readme.txt.

Jeśli komputer pracuje pod kontrolą systemu Windows i wyświetlane jest okienko mówiące o błędnie działającym urządzeniu USB, to rozwiązania problemu należy szukać w Menedżerze Urządzeń, który (w Windowsie XP) można znaleźć w sekcji System Panelu sterowania, w zakładce Sprzęt lub klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę Mój komputer. W innych wersjach systemu Windows oraz innych systemach operacyjnych trzeba poszukać podobnej funkcji. Należy się upewnić, że płytka została wykryta w sekcji Stacje dysków. Jeśli znajdziemy ją wśród urządzeń typu Human Interface Devices, to najprawdopodobniej dlatego, że inne przykładowe projekty były uruchamiane na tym komputerze wcześniej i urządzenie USB o takich identyfikatorach Vendor ID i Device ID zostało zainstalowane w systemie jako HID. W takim przypadku należy kliknąć prawym przyciskiem i wybrać opcję Odinstaluj, odłączyć płytkę od komputera i podłączyć ją ponownie. Windows powinien sam automatycznie przeprowadzić reinstalację i dobrać prawidłowy sterownik urządzenia USB klasy MSC.

 

Rys. 12. Proces reinstalacji niepoprawnie rozpoznanego urządzenia USB w menedżerze urządzeń systemu Windows

Rys. 12. Proces reinstalacji niepoprawnie rozpoznanego urządzenia USB w menedżerze urządzeń systemu Windows

 

 

Podsumowanie

Wbudowany w mikrokontrolery LPC1300 sterownik USB może pomóc uprościć proces projektowania prostych urządzeń USB. Mimo że sterownik ten jest bardzo prosty, nadaje się dobrze do szybkiego tworzenia urządzeń klasy MSC (pamięci masowych) wykorzystujących wbudowaną pamięć Flash w minimalnym stopniu.

Artykuł opracowano na podstawie noty aplikacyjnej AN10905 firmy NXP.

Do pobrania

O autorze