ISE Design Suite 13.2 – nowa jakość środowiska programistycznego dla układów FPGA firmy Xilinx

 

 

ISE Design Suite 13.2 jest środowiskiem programistycznym opracowanym dla najnowszych układów FPGA firmy Xilinx, wytwarzanych technologią 28 nm. Ich wydajność, dzięki najnowszej wersji oprogramowania, może wzrosnąć o 25% w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami bazującymi na układach Virtex-7 2000T. Zastosowana technologia Stacked Silicon Interconnect pozwala uzyskiwać największą obecnie gęstość upakowania układów FPGA.

W najnowszej wersji programu znacznie usprawniono tworzenie projektów. ISE wzbogacone o PlanAhead i funkcje analizy umożliwia częściową rekonfigurację układów FPGA rodzin Virtex-7 i Kintex-7. Zintegrowane zarządzanie projektami zwiększa również produktywność rozwiązań przeznaczonych dla układów FPGA rodziny Spartan-6 i Virtex-6 oraz ich odpowiedników w dół, włącznie z obsługą nisko kosztowej rodziny Artix-7.

PlanAhead synonimem większej wydajności

Oprogramowanie ISE Design Suite zyskało już bardzo dobrą opinię użytkowników, co potwierdzają liczne, przyznane mu nagrody. Dostępne przez narzędzie PlanAhead funkcje umożliwiają wydajne prowadzenie pracy nad projektem przez zespół konstruktorów. XPower Estimator z dużą dokładnością określa zużycie mocy projektowanego układu. Parametr ten można optymalizować wykorzystując inteligentne bramkowanie przebiegu zegarowego.

PlanAhead ewoluowało od narzędzia wiążącego porty I/O z wyprowadzeniami układu, do kompletnego środowiska programistycznego, pozwalającego na znaczne skrócenie całkowitego czasu opracowania projektu. PlanAhead jest wykorzystywany na każdym etapie projektowania i produkcji. Umożliwia analizę każdej fazy projektu, integrację układów IP (Intellectual Property), weryfikację, syntezę, rozmieszczanie wyprowadzeń, routing. Narzędzie to opracowano z myślą o minimalizacji zużycia energii, optymalizacji wykorzystywania zasobów układu oraz skrócenia czasu prac projektowych.
Rozszerzenia zastosowane w  narzędziu PlanAhead to m.in.: nowe, interakcyjne raporty zegara, wielojęzyczne podpowiedzi, jednocześnie przełączane wyjścia (SSO – Simultaneous Switching Output) wykorzystywane w układach Serii 7 wykonanych w obudowach flip chip BGA (FCG). Układy FPGA projektowane z użyciem PlanAhead charakteryzują się najniższym zużyciem energii w porównaniu z innymi układami tej samej klasy.

Dalsze ukierunkowanie na Plug-and-Play IP

W kolejnych wersjach ISE Design Suite 13.2 planowane jest wspieranie techniki Plug-and-Play Xilinx’a. Udostępnienie interfejsu AXI (Advanced eXtensible Interface) pozwoli na tworzenie wysoko wydajnych układów o architekturze punkt-punkt. Możliwe jest natomiast jednoczesne projektowanie własnych układów IP przez zespół konstruktorów. Do weryfikacji IP można wykorzystywać opcjonalny model funkcjonalny AXI BFM (Bus Functional Model) gwarantujący poprawne działanie wszystkich transakcji interfejsowych. AXI BMF jest dostępny zarówno dla symulatora Isim, jak i dla Cadence, Mentor czy Synopsis.

Dla układów FPGA rodzin Virtex-6 oraz Spartan-6 użytkownicy mogą uzyskać również dostęp do rdzeni AXI_PCI poprzez wbudowany Development Kit. Ponadto, zawarty w tym zestawie rdzeń ChipScope AXIMonitor zapewnia monitorowanie interfejsu AXI3, zawiera też opcjonalny AXI Protocol Checker.

Częściowa rekonfiguracja

PlanAhead poprzez funkcję Partial Reconfiguration umożliwia rekonfigurację wybranych partii układów Kintex-7 i Virtex-7. Dynamicznie modyfikowane mogą być tylko wskazane bloki układu, podczas gdy pozostałe pracują niezmiennie bez przerwy. Oznacza to, że projektanci mogą stosować układy Virtex-7 lub Kintex-7 do konstruowania urządzeń o modyfikowanych funkcjach, z czego wynika również możliwość zdalnej aktualizacji funkcjonalności urządzenia. Modyfikowanie wybranych bloków układu pozwala redukować koszt i wielkość projektu, co ostatecznie prowadzi do minimalizacji urządzenia końcowego. Minimalizacja liczby modułów pracujących w systemie, jak również minimalizacja samych modułów znacząco wpływa na pobór mocy. Cel ten jest osiągany także przez możliwość dynamicznego wyłączania nieaktywnych w danym momencie bloków układów FPGA. Po włączeniu obsługi rodziny Artix-7 do kolejnej wersji ISE Design Suite, co nastąpi pod koniec roku, firma Xilinx jako pierwsza będzie oferowała obsługę częściowej rekonfiguracji całej gamy układów FPGA jednej generacji.

Dostępność i ceny

ISE Design Suite 13 jest dostępny dla wszystkich edycji ISE. Ceny rozpoczynają się od 2995 USD za Logic Edition. Oprogramowanie pracuje w 32- i 64-bitowej wersji Windows 7. Na stronie internetowej Xilinxa udostępniono bezpłatną, 30-dniową wersję demonstracyjną.

Dystrybutorem produktów firmy Xilinx w Polsce jest Silica Warszawa: Avnet EM Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, tel.: 22 2565760, fax: 22 2565766, http://www.silica.com, e-mail: warszawa@silica.com.

O autorze