Freescale Semiconductor MPL115: cyfrowy barometr MEMS

 

 

 

Moduły KAmodBAR są dostępne w dwóch wersjach, różniących się między sobą typem zastosowanego czujnika MEMS i wynikającym z tego rodzajem interfejsu komunikacyjnego:

 

Najpierw poprzez magistralę I2C wysłany zostaje do układu MPL115A2 rozkaz inicjujący pomiar bieżącego ciśnienia i temperatury. Efektem pomiaru są dwie 10-bitowe wartości.
W następnym kroku oprogramowanie odczytuje z wewnętrznych rejestrów MPL115A2 skonwertowane 10-bitowe wartości ciśnienia i temperatury oraz dodatkowe rejestry, w których umieszczone jest 96 bitów korekcyjnych. Po zakończeniu odczytu z kolejnych 16 rejestrów MPL115A2 następuje przeliczenie odczytanych danych na wartość rzeczywistego ciśnienia w kilopaskalach, korzystając z opublikowanego przez producenta układu wzoru:

Pcomp = a0 + (b1 + c11*Padc + c12*Tadc) * Padc + (b2 + c22*Tadc) * Tadc

Pod poszczególne składniki wzoru podstawiane są odczytane z układu wartości ciśnienia, temperatury i wyrażeń korekcyjnych. W oprogramowaniu demonstracyjnym wyliczeniem rzeczywistej wartości ciśnienia zajmuje się procedura int32_t Konwersja_Danych_Na_Wartosc_Cisnienia(char *p_bufor_odczytu).
Parametrem wejściowym jest wskaźnik do 16-bajtowej tablicy w której znajdują się dane odczytane z rejestrów MPL115A2 (od adresu 0x00 do 0x0F). Procedura zwraca wartość typu float będącą wartością ciśnienia w kilopaskalach. Poniżej listing wspomnianej procedury:

 

Otrzymana wartość steruje świeceniem diod LED. Dla wartości mniejszych lub równych 100kPa świeci się dioda D0. Przy odczycie ciśnienia o większej wartości zapalają się kolejne diody, sygnalizując zmianę ciśnienia 1 kPa/LED.
Przy opracowaniu procedury korzystano z noty aplikacyjnej AN3785 Rev.5 opublikowanej przez Freescale Semiconductors autorstwa Johna Younga.
Ryszard Szymaniak, Aries RS

 

Do pobrania

O autorze