LPC177x/8x: wyposażenie rodziny i rodzinna kompatybilność

Rys. 2. Schemat blokowy kontrolera pamięci zewnętrznych EMC

Rys. 2. Schemat blokowy kontrolera pamięci zewnętrznych EMC

 

 

Interesującymi nowościami wprowadzonymi do wyposażenia podrodzin LPC177x i LPC178x są:

  • kontroler pamięci zewnętrznych (rysunek 2) umożliwiający dołączenie do mikrokontrolera zewnętrzne pamięci SDRAM, Flash lub SRAM o pojemności do 64 MB o szerokości magistrali danych 8/16/32 bity w różnych konfiguracjach, zależnie od typu mikrokontrolera,
  • pamięć EEPROM o pojemności 4 kB, dostęp do zawartości której jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem CPU w sposób uniemożliwiający uruchamianie z niej programów i trwałości co najmniej 100000 cykli kasowanie/programowanie (z podziałem na 64 niezależne strony),
  • kontroler LCD (obsługujący wyświetlacze monochromatyczne i kolorowe STN i TFT, wyłącznie w LPC178x – rysunek 3) umożliwiający wyświetlanie obrazów o wymiarach od 320×200 pikseli do 1024×768 pikseli,
  • sprzętowy interfejs kart SD (MCI – Multimedia Card Interface), który obsługuje karty SD w trybie danych od 1 do 4 bitów.

 

Rys. 3. Budowa sprzętowego kontrolera LCD (wbudowany w mikrokontrolery LPC178x)

Rys. 3. Budowa sprzętowego kontrolera LCD (wbudowany w mikrokontrolery LPC178x)

 

 

Standardowym wyposażeniem wszystkich mikrokontrolerów LPC177x/LPC1778x zapowiadanych przez producenta są interfejsy cyfrowego audio I2S, 6-kanałowe generatory PWM ze sterownikami zoptymalizowanymi do generacji przebiegów zasilających uzwojenia wielofazowych silników, interfejsy QEI (Quadrature Encoder Interface) oraz typowa mikrokontrolerowa „drobnica” w postaci szerokiej gamy i dużej liczby interfejsów komunikacyjnych (w tym I2C działający w trybie Fm+ – do 1 MHz), przetworników A/C i C/A, a także sprzętowego generatora CRC (przydatny m.in. podczas transferu danych do i z kart SD), który obsługuje trzy popularne wielomiany zabezpieczające: CRC-CCITT, CRC-16 i CRC-32. Większość prezentowanych mikrokontrolerów wyposażono także w ethernetowy MAC, komunikujący się z zewnętrznym układem PHY za pomocą interfejsu RMII lub MII.
Poza doskonałym wyposażeniem, mikrokontrolery LPC177x i LPC178x charakteryzują się dodatkowym atutem: są fizycznie wymienne z mikrokontrolerami starszej generacji z rodziny LPC2000. Mikrokontrolery LPC177x mogą być stosowane w miejsce mikrokontrolerów LPC238x, LPC245x/6x montowanych w takich samych obudowach. Mikrokontrolery LPC178x mogą równie wygodnie zastąpić układy z serii LPC247x. W ten sposób firma NXP przygotowała dla swoich wiernych konstruktorów „spadochron bezpieczeństwa”, pozwalający szybko, bezpiecznie i bez konieczności ponoszenia wielkich nakładów unowocześnić wcześniejsze opracowania. Kolejny dowód na to, że Corteksy górą!
Tomasz Starak

O autorze