STM32Butterfly2: obsługa zewnętrznego RTC z I2C

Poniżej przedstawiono listing programu głównego.

 

Pierwszym działaniem w programie głównym jest skonfigurowanie licznika SysTick, realizuje to funkcja time_init(). Jej działanie sprowadza się do określenia częstotliwości występowania przerwania od licznika SysTick, ustawienia priorytetu przerwania oraz włączenia licznika.

Drugim działaniem jest wywołanie funkcji nlcd_init(), która opowiada za konfigurację wyświetlacza pochodzącego z telefonu Nokia 3310. Jej działanie polega na włączeniu zegarów dla wykorzystywanych portów GPIO i kontrolera SPI i skonfigurowaniu linii używanych w transmisji przez magistralę SPI oraz dodatkowych sterujących wyświetlaczem. Funkcja konfigurująca wyświetlacz po przeprowadzeniu konfiguracji linii wysyła cykl komend do wyświetlacza, które go inicjalizują.

Następnym działaniem jest konfiguracja kontrolera I2C. Odpowiada za to funkcja i2cm_init, która jako parametr przyjmuje częstotliwość z jaką transmitowane są dane. Poniżej przedstawiono listing funkcji.

 

Do pobrania

O autorze