LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

Migracja z Cortex-M3 do Cortex-M4

MPU

Tak samo jak w przypadku Cortex-M3, MPU w Cortex-M4 jest opcjonalną jednostką ochrony pamięci. Rdzeń obsługuje standardowy model architektury systemu ARMv7 z ochroną pamięci. Z jednostki MPU można skorzystać do egzekwowania zasad uprawnień/dostępu i realizacji odrębnych procesów. Jednostka MPU zapewnia pełną obsługę:

  • chronionych regionów,
  • chronionych regionów nakładających się na siebie, z rosnącym priorytetem regionu, gdzie:
    • 7 = najwyższy priorytet
    • 0 = najniższy priorytet
  • uprawnień dostępu,
  • eksportu atrybutów pamięci do systemu.
Możliwości cyfrowego przetwarzania sygnałów

Podane poniżej rysunki ilustrują względne porównania wydajności pomiędzy Cortex-M3 i Cortex-M4 w odniesieniu do możliwości cyfrowego przetwarzania sygnałów, gdzie oba rdzenie działają z tą samą prędkością.

W poniższych rysunkach, oś y reprezentuje względną liczbę cykli wykonania danej funkcji. Odpowiednio, im mniejsza liczba cykli, tym lepsza wydajność. Ponieważ Cortex-M3 jest traktowany referencyjnie, wydajność Cortex-M4 jest obliczana jako odwrotność jego względnej liczby cykli. Na przykład, dla funkcji PID, liczba cykli Cortex-M4 wynosi około 0.7 x w porównaniu z Cortex-M3, a zatem względna wydajność wynosi 1/0.7 lub 1.4x.

 

Rys. 5. Liczba cykli wykonywania 16-bitowych funkcji przez Cortex-M

Rys. 5. Liczba cykli wykonywania 16-bitowych funkcji przez Cortex-M

 

 

Complex FFT – FFT zespolone
Matrix Addition – Dodawanie macierzy
Matrix Subtraction – Odejmowanie macierzy
Matrix Multiplication – Mnożenie macierzy

 

Rys. 6. Liczba cykli wykonywania 32-bitowych funkcji przez Cortex-M

Rys. 6. Liczba cykli wykonywania 32-bitowych funkcji przez Cortex-M

 

 

Complex FFT – FFT zespolone
Matrix Addition – Dodawanie macierzy
Matrix Subtraction – Odejmowanie macierzy
Matrix Multiplication – Mnożenie macierzy

Jest oczywiste, że Cortex-M4 ma dużą przewagę w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów w porównaniu z Cortex-M3, zarówno dla operacji 16-bitowych, jak i 32-bitowych. Wszystkie instrukcje DSP są wykonywane przez Cortex-M4 w jednym cyklu, podczas gdy Cortex-M3 potrzebuje wielu instrukcji i wielu cykli do wykonania równoważnej funkcji. Przykładowo, dla algorytmu PID, który należy do najbardziej zasobochłonnych wśród operacji DSP, Cortex-M4 zapewnia 1.4 – krotny wzrost wydajności. W innym przykładzie aplikacji, dekodowanie MP3 wymagające szybkości przetwarzania od 20 do 25 MHz z rdzeniem Cortex-M3, wymaga tylko od 10 do 12 MHz z rdzeniem Cortex-M4.

32-bitowa jednostka obliczeniowa MAC

W procesorze Cortex-M4 znajduje się 32-bitowa jednostka obliczeniowa MAC, która dostarcza nowe instrukcje i ma zoptymalizowany układ wykonawczy. W jednym cyklu pracy może wykonać jedną operację mnożenia dwóch liczb 32-bitowych i następnie sumowania wyniku z liczbą 64-bitową dając w rezultacie liczbę 64-bitową: 32×32+64->64, lub dwie operacje mnożenia dwóch liczb 16-bitowych: 16×16. W tabeli 2 podano operacje, które ta jednostka może wykonać.

 

Tab. 2.

Operacja Instrukcja Liczba cykli
16 x 16 = 32 SMULBB, SMULBT, SMULTB, SMULTT 1
16 x 16 + 32 = 32 SMLABB, SMLABT, SMLATB, SMLATT 1
16 x 16 + 64 = 64 SMLALBB, SMLALBT, SMLALTB, SMLALTT 1
16 x 32 = 32 SMULWB, SMULWT 1
(16 x 32) + 32 = 32 SMLAWB, SMLAWT 1
(16 x 16) ± (16 x 16) = 32 SMUAD, SMUADX, SMUSD, SMUSDX 1
(16 x 16) ± (16 x 16) + 32 = 32 SMLAD, SMLADX, SMLSD, SMLSDX 1
(16 x 16) ± (16 x 16) + 64 = 64 SMLALD, SMLALDX, SMLSLD, SMLSLDX 1
32 x 32 = 32 MUL 1
32 ± (32 x 32) = 32 MLA, MLS 1
32 x 32 = 64 SMULL, UMULL 1
(32 x 32) + 64 = 64 SMLAL, UMLAL 1
(32 x 32) + 32 + 32 = 64 UMAAL 1
2 ± (32 x 32) = 32 (część starsza) SMMLA, SMMLAR, SMMLS, SMMLSR 1
(32 x 32) = 32 (część starsza) SMMUL, SMMULR 1