LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

Migracja z Cortex-M3 do Cortex-M4

SIMD

Cortex-M4 obsługuje instrukcje SIMD (oferujące zoptymalizowane operacje na wielu danych), które były niedostępne w poprzednich produktach rodziny Cortex- M. Niektóre z instrukcji znajdujących się w powyższej tabeli należą do instrukcji SIMD. Dzięki wykonywaniu ich z zastosowaniem zoptymalizowanego układu mnożenia i sumowania (MAC), wszystkie te instrukcje są wykonywane w jednym cyklu pracy. Wykorzystując instrukcje SIMD, rdzeń Cortex-M4 jest w stanie w jednym cyklu pracy wykonać operację mnożenia dwóch liczb 32-bitowych i następnie sumowania wyniku z liczbą 64-bitową dając w rezultacie liczbę 64-bitową: 32×32+64->64, zwalniając zasoby dla innych zadań, zamiast być obarczony wieloma operacjami mnożenia i dodawania.

Na rysunku 7 przedstawiono operację arytmetyczną, w której dwa iloczyny na liczbach 16-bitowych (16×16) plus sumowanie liczb 32-bitowych koduje i wykonuje się za pomocą jednej instrukcji.

Suma = Suma + (A x C) + (B x D)

 

Rys. 7.

Rys. 7.

 

 

FPU

Jednostka obliczeniowa FPU jest opcjonalnym modułem rdzenia Cortex-M4, przeznaczonym do wykonywania operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji i spełnia normę IEEE 754. Jest to implementacja wariantu pojedynczej precyzji układu rozszerzenia zmiennoprzecinkowego FPv4-SP (Floating-Point Extension). FPU rozszerza model programowania rejestrów wykorzystując zestaw 32 rejestrów pojedynczej precyzji. Rejestry te mogą być traktowane jako:

  • szesnaście 64-bitowych rejestrów podwójnego słowa, od D0 do D15,
  • trzydzieści dwa 32-bitowe rejestry jednego słowa, od S0 do S31.

FPU oferuje trzy tryby pracy, które umożliwiają dostosowanie do wymagań różnych aplikacji:

  • tryb pełnej zgodności (Full-Compliance). W trybie pełnej zgodności jednostka FPU przetwarza wszystkie operacje zgodnie z normą IEEE 754.
  • tryb zerowania (Flush-to-Zero). Ustawianie na 1 bitu FZ zmiennoprzecinkowego rejestru statusów i kontroli FPSCR (Floating-point Status and Control Register) [24] włącza tryb zerowania. W tym trybie FPU traktuje wszystkie niewłaściwe argumenty wejściowe operacji arytmetycznych CDP (Continuous Data Protection) jako zera. Odpowiednio sygnalizowane są wyjątki, które wynikają z zerowego argumentu. Operacje VABS, VNEG i VMOV nie są uważane za operacje arytmetyczne CDP i nie dotyczą trybu zerowania. Wynikowa wartość, która jest bardzo mała, jak opisano w normie IEEE 754, gdzie wartość bezwzględna docelowej precyzji obliczeń jest mniejsza niż normalna minimalna wartość przed zaokrągleniem, jest zastępowana zerem. Flaga IDC, FPSCR [7], wskazuje zerowanie wejścia. Flaga UFC, FPSCR [3], wskazuje zerowanie wyniku.
  • domyślny tryb NaN. Ustawienie na 1 bitu DN, FPSCR [25], włącza domyślny tryb NaN. W tym trybie, wynik każdej arytmetycznej operacji przetwarzania danych, która używa wartości NaN (Not a Number – wartość nie będąca liczbą) na wejściu, lub która generuje wynik o wartości NaN, domyślne zwraca wartość NaN. Bity części ułamkowej są przetwarzane tylko w operacjach VABS, VNEG i VMOV. Wszystkie inne operacje CDP ignorują jakiekolwiek informacje zawarte w bitach części ułamkowej wartości NaN na wejściu.

Tabela 3 przedstawia zestaw instrukcji FPU.