ZL31ARM: zabawa z GPIO w STM32

Program demonstracyjny na początku swojego działania (listing 1) ustawia prędkość taktowania rdzenia oraz inicjalizuje i włącza odpowiednie porty GPIO (w przykładzie są to porty: C oraz B), do linii których podłączono moduły KAmodLED8 (jak na rysunku 1).

 

List. 1.

 

Następnie zaczyna się cykliczne wykonywanie głównej części programu, w którym sprawdzane są stany przycisków joysticka, uaktualniane stałe czasowe odmierzania czasu oraz generowany nowy wzór do wyświetlenia na LED (listing 2).

 

List. 2.

 

Przykładowy projekt przygotowany w środowisku µVision (Keil/ARM) z kompletem plików źródłowych udostępniamy do pobrania poniżej.

Do pobrania

O autorze