Cyfrowy czujnik temperatury dla KwikStika K40

 

W artykule przedstawiamy projekt adaptera instalowanego w złączach TWRPI zestawu KwikStik K40, wyposażonego w scalony czujnik temperatury z interfejsem I2C. Przykładową aplikację tego zestawu przedstawimy w osobnym artykule.

 

 

 

 

Konstrukcję uniwersalnego ekspandera-adaptera złącz TWRPI do KwikStika K40 opisaliśmy w artykule. Zdobył on sporą popularność wśród użytkowników tego zestawu, co zachęciło nas do opracowania jego wyspecjalizowanej wersji, wyposażonej w scalony termometr MCP9801. Schemat elektryczny tego rozwiązania pokazano na rysunku 1.

 

Rys. 1. Schemat elektryczny czujnika temperatury dla KwikStika K40

Rys. 1. Schemat elektryczny czujnika temperatury dla KwikStika K40

 

 

Układ U1 dołączono do kanału 1 interfejsu I2C, ustalając jednocześnie sprzętowy fragment adresu na 000 (A2/A1/A0). Pozostałe linie dostępne na złączach TWRPI wyprowadzono na złącza szpilkowe gold-pin Con 3 i Con4 oraz na złącze systemowe SPI (zgodne ze standardem KAMAMI) – Con1. Dzięki takiej konstrukcji prezentowany moduł spełnia rolę nie tylko termometru, ale także adaptera TWRPI/gold-piny. Linie SDA i SCL magistrali I2C zostały podciągnięte do plusa zasilania za pomocą rezystorów R1 i R2 (ich wartość umożliwia bezpieczny transfer danych z prędkością do 100 kb/s).
Płytkę termometru wyposażono w selektor napięcia zasilającego układy peryferyjne dołączane do złącz Con1 , Con3 i Con4: gdy styki 1-2 Sel1 są zwarte to na +V podawane jest napięcie o wartości 5 V, gdy są zwarte styki 2-3 Sel1, to na +V podawane jest napięcie +3,3 V (z wyjścia stabilizatora zestawu KwikStik K40). Scalony termometr U1 jest zasilany zawsze napięciem o wartości 3,3 V.

 

Fot. 2. Złącza TWRPI na płytce termometru

Fot. 2. Złącza TWRPI na płytce termometru

 

 

Na fotografii 2 pokazano widok płytki termometru od strony złącz TWRPI. Dzięki mechanicznym znacznikom na tych złączach nieprawidłowy montaż płytki w gniazdach zestawu jest bardzo utrudniony.
Dokumentacja płytki drukowanej przygotowana za pomocą AltiumDesignera 10 jest dostępna do pobrania poniżej.

O autorze