Nowa grupa mikrokontrolerów o niskim poborze prądu w rodzinie Precision32 firmy Silicon Labs

 

 

 

Firma Silicon Labs rozszerzyła rodzinę opartych na rdzeniu ARM Cortex-M3 mikrokontrolerów Precision32 o grupę nazwaną SiM3L1xx. Nowe układy cechują się przede wszystkim bardzo niskim poborem prądu.

Niski pobór prądu mikrokontrolerów z grupy SiM3L1xx uzyskano między innymi dzięki zintegrowaniu w strukturze układów przetwornicy DC-DC oraz zastosowaniu energooszczędnych peryferiów, wewnątrzukładowego mechanizmu skalowania napięcia zasilania i efektywnych trybów pracy o obniżonym poborze mocy. Producent podaje, że w aktywnym trybie pracy pobór prądu przez mikrokontroler z grupy SiM3L1xx można obniżyć do poziomu 175 µA/MHz. W trybie uśpienia wartość ta może zostać zmniejszona do 250 nA.

Nominalna częstotliwość pracy rdzenia Cortex-M3 w mikrokontrolerze SiM3L1xx może wynosić 50 MHz. Zasoby pamięci układu obejmują pamięć Flash i RAM. Ich pojemność, w zależności od modelu, może wynosić odpowiednio dla pamięci Flash i RAM od 32 do 256 kB i od 8 do 32 kB. Pamięć RAM oraz rejestry mikrokontrolera są w stanie przechowywać dane w każdym stanie uśpienia mikrokontrolera. Dzięki temu uzyskano krótki, o wartości 4 µs, czas wybudzenia mikrokontrolera ze stanu uśpienia.

Wśród zasobów funkcjonalnych mikrokontrolerów SiM3L1xx znajdują się peryferia systemowe (oscylatory RC, PLL, zegar RTC, moduł DMA), peryferia cyfrowe i komunikacyjne (interfejsy USART, SPI i I2C, moduł szyfrowania i obliczania sumy kontrolnej, układy czasowe i licznikowe, porty wejścia-wyjścia) oraz peryferia analogowe (przetwornik A/C, komparatory, prądowy przetwornik C/A, źródło referencyjne napięcia).

Firma Silicon Labs udostępnia narzędzie AppBuilder wspomagające deweloperów. Nowością w tym narzędziu, opracowaną specjalnie dla mikrokontrolerów SiM3L1xx, jest moduł Power Estimator przedstawiający w sposób graficzny pobór prądu przez peryferia oraz moduł Power Tips będący przewodnikiem podpowiadającym jak uzyskać możliwie niski pobór prądu przez mikrokontroler. Oprócz tych funkcjonalności program AppBuilder pozwala za pomocą interfejsu graficznego skonfigurować mikrokontroler i wygenerować na tej podstawie kod źródłowy.

Mikrokontrolery z grupy SiM3L1xx są obecnie dostępne w obudowach QFN i TQFP. Cena jednostkowa została ustalona na 2.55 USD dla zamówień w wysokości 10000 sztuk układów. Zestawy uruchomieniowe SiM3L1XX-B-DK oraz SiM3L1XXLCD-B-DK z mikrokontrolerem z grupy SiM3L1xx dostępne są w cenie 99 USD.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www producenta.

 

O autorze