Konkurs uniwersytecki firmy Analog Devices

 

 

Firma Analog Devices ogłosiła konkurs „Analog Devices University Contest”, w którym mogą wziąć udział studenci oraz pracownicy dydaktyczno-naukowi wyższych uczelni. Konkurs jest jednym z elementów prowadzonego przez tą firmę programu uniwersyteckiego „Analog Devices University Program”.

Konkurs podzielony został na dwie kategorie, nazwane: „Design Contest” i „Lab/Learning Academic Contest”. W pierwszej kategorii „Design Contest” pracami konkursowymi mogą być projekty urządzeń wykorzystujące układy elektroniczne firmy Analog Devices. Zgłoszenia konkursowe powinny zawierać krótki opis (abstrakt) projektu oraz spis użytych w projekcie układów firmy Analog Devices. W drugiej kategorii „Lab/Learning Academic Contest” pracami konkursowymi mogą być materiały edukacyjne lub propozycje ćwiczeń laboratoryjnych. Zgłoszenia konkursowe powinny zawierać informacje o grupie docelowej (studenci którego roku), dla której skierowany jest pomysł dydaktyczny, zakresie poruszanych zagadnień, wiedzy, którą studenci nabędą, niezbędnych narzędziach (oscyloskop, zestawy ewaluacyjne itp.), wykorzystanych układach elektronicznych firmy Analog Devices oraz czasie trwania zajęć.

Zgłoszenia do konkursu można składać do 15 listopada 2012 r.

O autorze