Cyfrowy oscyloskop przenośny Siglent SHS806

 

Rejestrator

Funkcja rejestratora pozwala obserwować przebiegi bardzo wolno zmienne. W tym trybie mogą być rejestrowane przebiegi zarówno z kanałów oscyloskopu, jak i z multimetru. Oprócz pomiaru klasycznego, czyli napięcia w funkcji czasu, rejestrator może śledzić trend. Pracę w tym trybie wyjaśniają oscylogramy z rysunku 7. Do kanałów oscyloskopowych doprowadzono przebieg sinusoidalny, którego amplituda jest modulowana również sygnałem sinusoidalnym (rys. 7a – kanał 1) oraz przebieg sinusoidalny o modulowanej liniowo częstotliwości (rys. 7a – kanał 2, modulacja przebiegiem piłokształtnym). Na rysunku 7b przedstawiono rejestrację trendu dla obu przebiegów. Pomiar trendu z wejść multimetru przedstawiono natomiast na rysunku 8. Rejestrator pracujący w trybie Meter TrendPlot ma dostęp do 1,2 Mpunktowej pamięci, co przy próbkowaniu 0,05 Sa/s odpowiada 6000 godzin rejestracji. Szybkość próbkowania jest ustalana przez użytkownika.

 

3 Rys. 7. Oscyloskopowy pomiar trendu

Rys. 7. Oscyloskopowy pomiar trendu

 

Rys. 8. Pomiar trendu woltomierzem

Rys. 8. Pomiar trendu woltomierzem

 

Oscyloskop automatycznie przechodzi w tryb rejestratora po wybraniu podstawy czasu 100 ms/dz lub wolniejszej. Przestaje wówczas działać układ wyzwalania, a przebiegi z wejść są bezpośrednio wyświetlane na ekranie i rejestrowane w pamięci przyrządu lub w pamięci USB. Maksymalny czas rejestracji na 4 GB pendrivie jest równy 3000 godzin. Na rejestrację trendu z kanałów oscyloskopowych udostępniany jest 800 kpunktowy bufor, co odpowiada 18 godzinom rejestracji.

 

Tab. 1. Najważniejsze dane techniczne skopometru Siglent SHS806

Oscyloskop
Pasmo analogowe 60 MHz
Szybkość próbkowania 1 GSa/s (jeden kanał)
500 MSa/s (dwa kanały)
Liczba kanałów pomiarowych 2
Czas narastania ≤5,8 ns
Impedancja wejściowa 1 MΩ ±2%, 18 pF ±3 pF
Zakres nastaw podstawy czasu 5 ns/dz…50 s/dz
Czułość wejściowa 2 mV/dz…100 V/dz (ustawiana w schemacie 1-2-5)
Rozdzielczość pomiaru 8 bitów
Wyzwalanie Edge, Pulse, Video, Slope, Alternative
Tryby pracy układu akwizycji Sampling, Peak detection, Average
Rekord akwizycji Tryb pracy Szybkość próbkowania Normal Long Memory
jeden kanał 1 GSa/s 40 kpunktów
jeden kanał ≤500 MSa/s 20 kpunktów 2 Mpunkty
dwa kanały ≤500 MSa/s 20 kpunktów 1 Mpunkt
Okna analizy FFT Hanning, Hamming, Blackman, Rectangular
Pomiary automatyczne Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot,
FPREShoot, Rise time, Fall time, Freq, Period, + Wid, -Wid, +Dut, -Dut, BWid, Phase, FRR, FRF,
FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF
Multimetr
Maksymalne wskazanie 6000
Pomiary VDC, VAC, ADC, AAC, rezystancja, test diody, pojemność, test ciągłości obwodu
Maksymalne napięcie wejściowe 750 VACRMS (20 Hz…ok. 1 kHz)
1000 VDC
Impedancja 1 MΩ
Inne
Wyświetlacz 5,7 cala TFT LCD 320×234
Tryb pracy wyświetlacza Normal, Inverse
Wbudowany akumulator 7,4 V, 5000 mAh, 5 godzin pracy
Czas ładowania ok. 4 godzin
Zakres temperatury pracy 0…ok. 40°C
Wymiary 260×163×53 mm
Masa 1,5 kg

 

O autorze