LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Ekspander płytki FREEDOM do zastosowań robotycznych

Płytka rozszerzeniowa dla płytki Freedom do zastosowań z zakresu robotyki

Firma Freescale co roku organizuje konkurs o nazwie The Freescale Cup. W ramach konkursu studenci konstruują oraz programują pojazdy, które następnie konkurują ze sobą pokonując na czas trasę wyznaczoną przez linię. Do zbudowania pojazdu na potrzeby konkursu uczestnicy używają zestawów TFC-KIT firmy Freescale składających się z podwozia, silników prądu stałego (napęd), serwomechanizmu (mechanizm skrętu), płytki ewaluacyjnej (system sterujący) oraz kamery (mechanizm wizji do rozpoznawania linii i podążania za nią). Jakiś czas temu firma Freescale przedstawiła nową wersję płytki ewaluacyjnej będącej częścią zestawu TFC-KIT. Nosi ona nazwę FRDM-TFC i jest kompatybilna sprzętowo z płytką uruchomieniową Freedom dla mikrokontrolerów Kinetis.

Płytka FRDM-TFC pozwala na sterowanie dwoma silnikami prądu stałego, kontrolowanie dwóch serwomechanizmów, odczytywanie danych z kamery oraz odczytywanie danych z czujników Halla. Aby realizować wymienioną funkcjonalność, płytka została wyposażona w dwa kontrolery MC33887 do sterowania silnikami, dwa potencjometry, dwa przyciski, poczwórny przełącznik typu DIP Switch, cztery  diody LED oraz złącza i gniazda sygnałowe przeznaczone do podłączenia obwodu napięcia zasilania, kamery i czujników Halla.  

Płytka FRDM-TFC została zaprojektowana z myślą o wykorzystaniu w projektach konkursowych The Freescale Cup, niemniej jednak zakres jej zastosowań jest znacznie szerszy. Połączone ze sobą płytki FRDM-TFC i Freedom mogą stanowić uniwersalną platformę dla aplikacji z zakresu robotyki.

Bardziej szczegółowy opis płytki FRDM-TFC można znaleźć na stronie www firmy Freescale. Na stronie tej dostępne są też dodatkowe materiały, w tym link do przykładowych kodów źródłowych, projekt płytki (pliki programu Altium Designer) oraz materiały video.