Aplikacje biblioteki STM32 Embedded GUI: miniPaint na STM32F4DISCOVERY

Budowa interfejsu

W pliku GxFreeGUI_Paint.c zdefiniowano przykładowy układ aplikacji rysującej:

Ostatnia funkcja jest wywoływana z poniższej funkcji (plik uiframework.c):

Główna pętla programu

Na koniec pozostaje jeszcze przedstawić strukturę funkcji main():

 

Do pobrania

O autorze