LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Sprzęt pomiarowy

Dwie nowe opcje programowe dla oscyloskopu R&S RTO

Dwie nowe opcje programowe dla oscyloskopu R&S RTO

Firma Rohde&Schwarz poinformowała o dostępności dwóch nowych opcji programowych RTO-K12 i RTO-K13 dla oscyloskopów z serii RTO . Nowe rozszerzenia zwiększają funkcjonalność oscyloskopów o możliwości wykonywania pomiarów parametrów jitteru i odzyskiwanie sygnału zegarowego z interfejsów szeregowych.

Opcja RTO-K12 pozwala realizować pomiar, analizę i wizualizację spójności sygnałów i jitteru. Przyrząd zyskuje nową kategorię pomiarów „Jitter”, która obejmuje standardowe pomiary mieszczące się wcześniej w kategorii „Amplituda i czas” (takie jak częstotliwość i okres), poszerzone o nowe, zautomatyzowane procedury pomiarowe: Time-Interval-Error (TIE), jitter między kolejnymi okresami (cycle-to-cycle jitter), jitter w wielu cyklach (N-cycle jitter) oraz przepływność danych.

Oprogramowanie udostępnia też narzędzie typu wizard, przeprowadzające użytkownika przez konfigurację oscyloskopu pod kątem typowych pomiarów jitteru, a także konfigurowalne, programowe odzyskiwanie zegara (CDR) i funkcję śledzenia. Funkcja ta wyświetla wyniki pomiarów w formie ciągłego wykresu, skorelowanego czasowo ze źródłem sygnału i może być stosowana nie tylko do pomiarów jitteru, ale też do innych pomiarów z kategorii „Amplituda i czas”. Co więcej, w trybie śledzenia dostępne są funkcje analityczne, takie jak FFT, kursory czy możliwość powiększania wybranych fragmentów przebiegu. Ostatnim narzędziem, jakie wchodzi w skład opcji RTO-K12 jest tzw. Eye mask assistant, który pomaga tworzyć maski dla wykresów oczkowych modulacji w kilku standardowych kształtach.

Druga z opcji, RTO-K13 aktywuje układy realizujące sprzętowe odzyskiwanie zegara (CDR), będące już na wyposażeniu oscyloskopów RTO. Pozwala to na odzyskiwanie zegara w czasie rzeczywistym dla interfejsów szeregowych o przepływnościach do 2.5 lub 5 Gb/s (zależnie od modelu). Odzyskany sygnał można wykorzystać np. do wyzwalania i analiz jitteru. W ramach opcji dostępna jest pełna cyfrowa implementacja odzyskiwania w oparciu o pętle PLL 1-go i 2-go rzędu, a do ustawienia są: bit rate, współczynnik tłumienia (damping factor) oraz offset interwału jednostkowego.

Bardziej szczegółowe informacje o dwóch nowych opcjach można znaleźć w specyfikacji technicznej oscyloskopów RTO (str. 23/24) oraz w załączonej broszurce informacyjnej.

Pełna lista opcji dostępnych dla oscyloskopów RTO można znaleźć na stronie internetowej firmy Rohde&Schwarz.

Przedstawicielstwo Rohde & Schwarz w Polsce: ul. Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, tel: 22 337 64 97.