Interfejs DCMI w STM32: jak dołączyć kamerę CCD do mikrokontrolerów STM32F2 i STM32F4

Wyświetlacz LCD

Konfiguracja linii GPIO związanych z układem FSMC i do których jest podłączony wyświetlacz wygląda następująco (plik PeripheralsConfig.c):

Konfiguracja parametrów komunikacji z zewnętrzną pamięcią typu SRAM (plik LCD.c):

Natomiast inicjalizacja wyświetlacza polega na zapisaniu szeregu wartości do odpowiednich rejestrów i można ją znaleźć w tym samym pliku w funkcji LCD_Init()(szczegóły w dokumentacji kontrolera SSD1289).

W projekcie dodano również obsługę dotknięcia panelu dotykowego jako prostej metody interakcji z użytkownikiem. Informację o tym zdarzeniu dostarcza sygnał na linii TP_IRQ – jeżeli jej stan odpowiada logicznemu zeru to panel dotykowy jest dotknięty (dowolne miejsce), a jeżeli logicznej jedynce to panel nie jest dotknięty. Konfiguracja linii mikrokontrolera do której ten sygnał jest dostarczany wygląda następująco:

Konfiguracja przerwania zewnętrznego generowanego na zboczu narastającym i opadającym:
Obsługa zewnętrznego przerwania w funkcji EXTI15_10_IRQHandler():
oraz związane z tym funkcje w pliku main.c:

Do pobrania

O autorze