LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Nadajnik-odbiornik radiowy firmy DecaWave do lokalizacji osób i obiektów wewnątrz budynku

Nadajnik-odbiornik radiowy firmy DecaWave do lokalizacji osób i obiektów wewnątrz budynku

Firma DecaWave zaprezentowała innowacyjne rozwiązanie z dziedziny lokalizacji o nazwie ScenSor (jest to akronim od słów Seek, Control, Execute, Network/Sense, Obey, Respond). Pod określeniem tym kryje się grupa układów elektronicznych o nazwie DW1000. Są to nadajniki-odbiorniki radiowe przesyłające dane zgodnie ze standardem IEEE 802.15.4a (IEEE 802.15.4-2011).

Nadajniki-odbiorniki DW1000 przeznaczone są do lokalizacji obiektów i osób w wewnątrz budynku. Lokalizacja przeprowadzana jest poprzez przesyłanie sygnałów radiowych między nadajnikami i odbiornikami, a następnie ich przetwarzanie i odpowiednie interpretowanie. Dzięki zastosowaniu opatentowanych przez firmę DecaWave rozwiązań, układy DW1000 wyróżniają się kilkoma istotnymi cechami. Są to:

  • wysoka dokładność lokalizacji, wynosząca +/–10 cm,

  • małe gabaryty jak na tego typu rozwiązanie (obudowa QFN-48 o wymiarach 6 x 6 mm),

  • wysoka prędkość transmisji danych, do 6,8 Mbit/s,

  • niski pobór prądu jak na tego typu rozwiązanie (31 mA w trybie nadawczym i 64 mA w trybie odbiorczym, 100 nA w trybie uśpienia).

Według producenta układy DW1000 mogą stanowić uzupełnienie lub rozwiązanie alternatywne dla obecnie stosowanych systemów lokalizacji wewnątrz budynku opartych na technologii RFID (Frequency Identification) i WiFi.

Dla nadajników-odbiorników DW1000 przygotowane zostały moduły ułatwiające implementację sprzętową systemów lokalizacji. Moduły DWM1000, których wymiary wynoszą 23 x 13 x 2,9 mm, mogą przesyłać dane z prędkością 110 kbit/s, 850 kbit/s i 6,8 Mbit/s oraz mogą pracować na jednym z trzech zakresów częstotliwości w paśmie od 3,5 do 6,5 GHz. Maksymalny zasięg transmisji modułów wynosi 290 m. Dostępny jest również zestaw ewaluacyjny EVB1000.

Firma DecaWave wskazuje liczne zastosowania dla swoich układów. Mogą to być między innymi systemy lokalizowania rzeczy osobistych w domu (np. kluczy, laptopa, portfela, smartfona), systemy udostępniające informacje o produktach w sklepie/restauracji/galerii, systemy lokalizacji i identyfikacji osób (np. pacjentów w szpitalu, klientów w galeriach handlowych i marketach).

Firma DecaWave poinformowała, że jej produkt cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych klientów. Chęć zakupu układów wyraziło ponad 1800 firm, jednostek naukowych i osób.