Najszybszy na świecie procesor 8051 od polskiej firmy Digital Core Design

Firma Digital Core Design (DCD) stworzyła procesor DQ80251, który pracuje z szybkością ponad 75 wyższą, niż oryginalny układ 8051. Tym samym stanowi on najbardziej wydajny rdzeń (IP) z listą rozkazową MCS51 dostępny obecnie na rynku. Ten w pełni konfigurowalny rdzeń mikrokontrolera 80251 obsługuje listy rozkazowe MCS-51 oraz MCS-251. Rozwiązanie to oferuje szeroki wybór wbudowanych układów peryferyjnych, w tym USB, Ethernet, I2C, SPI, UART, CAN, LIN, HDLC i obsługę Smart Card. Model DQ80251 jest dostępny u globalnych dystrybutorów DCD.

Digital Core Design wprowadziło pierwszą wersję DQ80251 w 2011 roku. Układ ten cechował się 66 razy wyższą wydajnością, niż oryginalny procesor 8051. Teraz, cztery lata później, DCD wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i oferuje w pełni konfigurowalny mikrokontroler DQ80251, który obsługuje listy rozkazowe MCS-51 oraz MCS-52 i osiąga szybkość dokładnie 75,08 razy wyższą, niż oryginalny układ.

Wynik testu Dhrystone 2.1 osiągnięty przez DQ80251 to 0,70579 DMIPS/MHz, co stanowi przyspieszenie 75,08 razy w stosunku do oryginalnego układu 80C51 pracującego z tą samą częstotliwością.” – tłumaczy Tomasz Krzyżak, wiceprezes Digital Core Design – „Jednak szybkość to nie wszystko. Dynamiczny pobór mocy DQ80251 również jest bardzo niski. Pod tym względem układ może rywalizować nie tylko ze wszystkimi innymi rdzeniami zgodnymi z 8051, ale też z energooszczędnymi procesorami 32-bitowymi.”

Aby umożliwić tworzenie bardziej zaawansowanych rozwiązań typu system-on-chip, układ DQ80251 został wyposażony we wbudowany debugger DoCDTM. Jest to sprzętowy debugger pracujący w czasie rzeczywistym, który pozwala na debugowanie całego układu system-on-chip. W odróżnieniu od innych wbudowanych debuggerów, DoCDTM pozwala na nieinwazyjny wgląd w działającą aplikację. Umożliwia uruchomienie, zatrzymanie wykonywania, przejście do procedury, pominięcie procedury, odczyt i zapis dowolnego rejestru mikrokontrolera, pamięci wewnętrznej i zewnętrznej oraz wszystkich rejestrów specjalnych (SFR), w tym układów peryferyjnych wybranych przez użytkownika.

Więcej informacji na temat układu DQ80251 można uzyskać tutaj.

O autorze