LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

STMicroelectronics kieruje europejskimi badaniami nad nową generacją optycznych układów MEMS (MOEMS)

Firma STMicroelectronics sprawuje kierownictwo nad Lab4MEMS II. Jest on kontynuacją udanego projektu badawczego Lab4MEMS rozpoczętego w kwietniu 2013 roku.

Projekt Lab4MEMS II skupia się wokół mikrosystemów opto-elektro-mechanicznych (MOEMS), które łączą układy MEMS z mikrooptyką, aby odczytywać lub manipulować sygnałami optycznymi za pomocą zintegrowanych systemów mechanicznych, optycznych i elektrycznych. Oryginalny projekt kontynuuje rozwój zaawansowanych technologii dla układów MEMS nowej generacji, takich jak materiały piezoelektryczne i magnetyczne oraz struktury 3D. Podobnie jak pokrewny projekt, Lab4MEMS II został uruchomiony przez europejski organ odpowiedzialny za nanoelektronikę ENIAC JU w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wartość projektu Lab4MEMS II to 26 milionów Euro. Bierze w nim udział 20 partnerów przemysłowych, uczelni i ośrodków badawczych z 9 europejskich krajów, w tym warszawski ITE. Inicjatywa bazuje na sukcesie pierwszego projektu Lab4MEMS, a jej koordynatorem jest STMicroelectronics. Firma oferuje wsparcie w produkcji, zasoby techniczne i organizacyjne, aby zapewnić powodzenie pionierskiego europejskiego projektu zaawansowanych układów MOEMS.

Projekt Lab4MEMS II jest skupiony wokół projektowania, wytwarzania i testów różnorodnych układów złożonych z laserów, przełączników optycznych, macierzy mikroluster, zwrotnic optycznych i mikrosoczewek, jak również standardowych rozwiązań mikromechanicznych. Celem jest miniaturyzacja i budowa zaawansowanych systemów optycznych. MOEMS stanowi platformę rozwoju przyszłych produktów komercyjnych, takich jak optyczne routery, układy z mikrolustrami i dynamiczne wyświetlacze, układy bistabilne i przesłony optyczne przydatne w mikroprojektorach, laserowe mikroskanery, interfejsy HMI nowej generacji i mikro-spektrometry. Jednym z celów projektu jest optymalizacja produkcji podwójnych, jednoosiowych luster, jak również badania możliwości realizacji pojedynczego, dwuosiowego lustra.

Projekt Lab4MEMS II został określony jako kluczowa technologia (KET) projektu zakontraktowanego przez ENIAC JU w celu opracowania technologii i obszarów zastosowań o istotnym wpływie na społeczeństwo.

Program pilotażowy Lab4MEMS II obejmuje rozbudowę linii produkcyjnej wafli krzemowych 200 mm należącej do STMicroelectronics w miejscowości Agrate Brianza w celu zwiększenia liczby wytwarzanych układów. Jednocześnie zostaną dodane technologie optyczne. Pozwoli to opracować strategię wdrażania nowych rozwiązań technologicznych poprzez rozwój naukowy i możliwości projektowania oraz produkcji różnego typu zaawansowanych układów krzemowych w skali mikro i nano. W ramach projektu zostaną również ocenione perspektywy przejścia na wafle krzemowe o średnicy 300 mm.

ENIAC JU to organizacja publiczno-prywatna zrzeszająca kraje członkowskie ENIAC, Unię Europejską i stowarzyszenie europejskich inicjatyw nanoelektronicznych (AENEAS). Stowarzyszenie obecnie przeznacza 1,8 miliarda euro na liczne projekty badawcze, które zostały wybrane w konkursach w odpowiedzi na inicjatywę „Calls for Proposals”. Projekt Lab4MEMS II koordynowany przez firmę STMicroelectronics otrzymał fundusze jesienią 2012 roku, a prace rozpoczęły się w listopadzie 2014 roku.

Poza firmą STMicroelectronics, partnerami projektu Lab4MEMS II są: Instytut Technologii Elektronowej, ARKEMA, Politecnico di Torino and di Milano, Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica, CNR-IMM MDM, Commissariat Al Energie Atomique Et Aux Energies Alternatives, Uniwersystet Maltański, Okmetic Oyj, MURATA Electronics, VTT Memsfab, Teknologian Tutkimuskeskus VTT, Uniwersytet Aalto, KLA-Tencor ICOS, Politechnika w Bukareszcie – CSSNT, Stiftelsen SINTEF, Polewall AS oraz Besi Austria.