[SEMINARIUM – 8 MIAST] Przemysłowe systemy pomiarowe oraz zarządzanie danymi

National Instruments organizuje bezpłatne seminarium „Przemysłowe systemy pomiarowe oraz zarządzanie danymi”, na którym przedstawione zostaną różne architektury aplikacji pomiarowych oraz sposoby efektywnego zarządzania danymi. Trwające pół dnia spotkanie to szansa na zapoznanie się z wieloma przykładami systemów pomiarowych wykorzystywanych w przemyśle i działach badań i rozwoju.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1)    Jak przeprowadzać akwizycję danych
Omówione będą różne architektury systemów pomiarowych, które zaprezentowane zostaną w oparciu o poniższe przykłady:
•    Laboratoryjny, przenośny przyrząd do testowania obwodów elektronicznych;
•    Interaktywny rejestrator danych na przykładzie testów komponentów chłodziarek;
•    Mobilny rejestrator danych do testowania pojazdów;
•    Rejestrator danych o stopniu ochrony IP 67, przeznaczony do pomiarów maszyn i budowli w niekorzystnych warunkach atmosferycznych;
•    Złożony system akwizycji danych (100 kanałów i więcej) do pomiarów w tunelu aerodynamicznym;
•    Precyzyjna lokalizacja źródeł hałasu;
•    Monitorowanie on-line i diagnostyka predykcyjna dużych obiektów.

2)    Jak szybko odnaleźć dane i wyciągnąć z nich właściwe wnioski
•    Umożliwienie sprawnego wyszukania właściwych plików;
•    Wyszukiwanie danych zarówno lokalnie jak i w sieci;
•    DataPlugins – dostęp do danych zapisanych w plikach o dowolnych rozszerzeniach;
•    Automatyzacja analizy danych – przetworzenie setek plików za pomocą pojedynczego kliknięcia myszą;
•    Zautomatyzowane generowanie raportów – gotowe raporty tuż po zakończeniu pomiaru.

Program szkolenia przewiduje możliwość konsultacji projektów słuchaczy z inżynierami reprezentującymi NI.

Szkolenia przeznaczone są dla:
•    Inżynierów procesu/technologowie produkcji
•    Inżynierów jakości produkcji
•    Inżynierów mechaników
•    Inżynierów elektryków
•    Osób kształcących się na kierunkach technicznych – elektronika, inżynieria mechaniczna, elektryczna, lądowa i wodna
•    Wszystkich zainteresowanych tematem pomiarów oraz przetwarzania danych

Agenda

9:00-10:00    Systemy pomiarowe w standardowych zastosowaniach
10:00-10:15    Przerwa na kawę
10:15-11:15    Konfigurowalne systemy pomiarowe z układami FPGA oraz przykłady zastosowań
11:15-11:30    Przerwa
11:30-12:30    Zarządzanie danymi

Terminarz

Wrocław          5 kwietnia 2016    9:00-12:30
Katowice         6 kwietnia 2016    9:00-12:30
Kraków            7 kwietnia 2016     9:00-12:30
Rzeszów          8 kwietnia 2016    9:00-12:30
Warszawa       12 kwietnia 2016      9:00-12:30
Gdańsk           13 kwietnia 2016    9:00-12:30
Bydgoszcz      14 kwietnia 2016     9:00-12:30
Poznań           15 kwietnia 2016     9:00-12:30

O autorze