Renesas Synergy – bezpłatne środowisko programowe e2studio

Firma Renesas kilka lat temu opracowała i udostępniła – z myślą o produkowanych przez siebie mikrokontrolerach – bezpłatne środowisko o nazwie e2studio (od Eclipse Embedded Studio). Bazuje ono na IDE Eclipse oraz kompilatorze GCC, który w wersji zorientowanej na platformę Synergy, obsługuje rdzenie Cortex-M firmy ARM. W e2studio obsługiwane są także starsze rodziny mikrokontrolerów firmy Renesas (RL78, RX, RZ/T1), które można programować i debugować ich pracę z wykorzystaniem dedykowanych interfejsów firmy Renesas oraz – co ważne w przypadku mikrokontrolerów Synergy – popularnego J-Linka firmy Segger. W środowisku e2studio zintegrowano ponadto debugger GDB, który we współpracy z edytorem Eclipse CDT umożliwia pogląd i modyfikację zawartości rejestrów, pamięci, zarządzanie prostymi pułapkami i sposobami wykonywania programu przez CPU w trybie debugowania.

 

 

 

Na rysunku 1 pokazano uogólniony schemat blokowy środowiska e2studio.

 

Rys. 1. Schemat blokowy środowiska e2studio firmy Renesas

 

Ważnym uzupełnieniem środowiska e2studio jest pakiet bibliotek Synergy Software Package (SSP), dzięki któremu programista nie musi budować samodzielnie stosów komunikacyjnych, obsługiwać bloki peryferyjne na poziomie rejestrów czy ręcznie konfigurować detale zaawansowanych trybów pracy liczników-timerów.

 

Rys. 2. Budowa pakietu bibliotecznego SSP

 

W ramach pakietu SSP (rysunek 2) dostarczany jest także system operacyjny ThreadX RTOS, biblioteki obsługujące system plików, kompletne stosy USB i Ethernet, a także oprogramowanie wspomagające tworzenie graficznych interfejsów użytkownika (GUI). Podobnie do innych współczesnych rozwiązań, producent przygotował także drivery HAL (ich API jest w znacznym stopniu zgodne ze standardem CMSIS firmy ARM), które ułatwiają przenoszenie aplikacji pomiędzy różnymi typami mikrokontrolerów z rodziny Synergy.

 

 

 

Opisany w naszym portalu zestaw ewaluacyjny SK-S7G2 wyposażono w wydajny mikrokontroler R7F7S7G27H3CFC z rdzeniem Cortex-M4. Bogate wyposażenie modułu ukierunkowane między innymi na testowanie aplikacji IoT.

Firma Renesas dostarcza dla swoich mikrokontrolerów bezpłatne środowisko projektowe IDE o nazwie e2studio, które umożliwia:

  • Tworzenie i zapisywanie projektu. Projekt zawiera wszystkie pliki źródłowe oraz pliki dodatkowe na przykład skrypt linkera
  • Integrację z kompilatorem języka C
  • Edycję plików źródłowych z wyróżnianiem (pogrubianiem, kolorowaniem) słów kluczowych, komentarzy , stałych itp.
  • Funkcje pomocnicze edytora tekstowego plików źródłowych: formatowanie, wyszukiwanie, nawigowanie itp.
  • Kompilowanie plików źródłowych z obsługą błędów i ostrzeżeń
  • Debugowanie kodu za pomocą programowego symulatora i sprzętowego debuggera.

O autorze