Renesas Synergy – bezpłatne środowisko programowe e2studio

e2studio jest narzędziem obsługującym wszystkie rodziny mikrokontrolerów Renesasa, w tym najnowszych z rodziny Synergy. Żeby go pobrać ze strony firmy pobrać trzeba się zarejestrować (utworzyć konto). Instalacja przebiega standardowo jednak trzeba pamiętać, że e2studio jest środowiskiem przeznaczonym dla wszystkich rodzin mikrokontrolerów Renesasa. Dlatego żeby można było pracować z mikrokontrolerami rodziny Synergy trzeba instalatorze wybrać opcję Device Families-> Renesas Synergy, tak jak na rysunku 3.

 

Rys. 3. Wybór wsparcia dla Synergy w trakcie instalowania e2studio

 

Następnie w sekcji konfiguracji instalacji Select Additional Software trzeba zaznaczyć GCC-ARM Embedded 4.8 2014q3 tak jak to zostało pokazane na rysunku 4.

 

Rys. 4. Wybór wsparcia dla kompilatora GCC ARM

 

Instalator e2studio wykrywa czy jest zainstalowany kompilator GCC ARM i jeżeli nie, to może automatycznie przekierować do strony domowej instalatora kompilatora GCC. Oprócz e2studio i kompilatora trzeba pobrać ze strony firmy Renesas pakiet Synergy Software Package SSP, zawierający firmowe biblioteki. SSP będą przydatne także przy prostych przykładach przygotowanych przez producenta.

Tutaj ważna uwaga: firma IAR Systems, znany w naszym kraju dostawca narzędzi projektowych dla systemów wbudowanych przygotowała integrację oferowanych przez siebie zestawu narzędzi IAR Embedded Workbench z platformą Renesas Synergy. Ta wersja oprogramowania jest oznaczona jako „EWARM-RS”, została ona zaprezentowana na targach Embedded World 2016. W skład pakietu wchodzą: kompilator C/C++, środowisko debuggera oferujące zaawansowaną optymalizację kodu, narzędzie do analizy statycznej C-STAT oraz analizy w czasie pracy C-RUN. Wersja beta zintegrowanego zestawu narzędzi została uruchomiona w lipcu 2015 roku i była testowana przez klientów Renesas do października 2015 roku. Wprowadzenie pełnej wersji pakietu EWARM-RS dla platformy Synergy jest planowane na czerwiec 2016 roku.

Użytkownicy platformy Synergy są uprawnieni do korzystania z aktualizacji i wsparcia technicznego IAR Embedded Workbench za pośrednictwem firmy Renesas. Nie ma ograniczenia na liczbę stanowisk w danej firmie w ramach licencji dostępnej w portalu Synergy Gallery.

Pakiet e2studio jest typowym środowiskiem IDE. Po uruchomieniu otwiera się okno główne programu podzielone na kilka głównych okien. Ich zawartość i układ jest ustalony przez wybranie jednej z tak zwanych perspektyw, na przykład C/C++ przeznaczoną do edytowania i kompilowania kodu, debug przeznaczoną do debugowania kodu itp. Domyślną perspektywą jest C/C++ składająca się z okien:

  • Project explorer z drzewem katalogów i plików projektu – rysunek 5.

 

Rys. 5. Okno eksplorera projektu

 

  • Okno edytora tekstowego, w którym są edytowane pliki tekstowe, głównie źródłowe i nagłówkowe – rysunek 6.

 

Rys. 6. Okno edytora plików tekstowych

 

  • Okna Outline ułatwiającego poruszanie się w zależnościach pomiędzy plikami źródłowymi, nagłówkowymi, odszukiwanie definicji, zmiennych itp. – rysunek 7.

 

Rys. 7. Okno Outline

 

  • Okna konsoli, w którym są wyświetlane komunikaty kompilatora i linkera – rysunek 8.

 

Rys. 8. Okno konsoli

 

Korzystanie z pakietu e2studio nie odbiega w praktyce od podobnych narzędzi bazujących na IDE Eclipse, dzięki czemu programiści realizujący projekty na innych platformach sprzętowych nie muszą zmieniać swoich przyzwyczajeń. Poważnym argumentem, zachęcającym potencjalnych użytkowników do spróbowania „smaczków” Synergy, jest – poza powszechnie już znanymi rdzeniami Cortex-M, jakie zastosowano w nowych mikrokontrolerach firmy renesas – duża i szybko rosnąca funkcjonalność bibliotek SSP.

Tomasz Jabłoński

O autorze

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, współpracownik miesięcznika Elektronika Praktyczna, autor książek o mikrokontrolerach Microchip i wyświetlaczach graficznych, wydanych nakładem Wydawnictwa BTC.
Zawodowo zajmuje się projektowaniem zaawansowanych systemów mikroprocesorowych.