Łatwa komunikacja w ramach IoT dzięki MQTT

mqtt

Urządzenia wbudowane podłączone do Internetu Przedmiotów muszą wymieniać dane z innymi urządzeniami poprzez sieć. Nowy klient protokołu MQTT firmy Segger ułatwia komunikację tych urządzeń między sobą za pośrednictwem zarówno łączy przewodowych, jak i bezprzewodowych, w dowolnym czasie i miejscu na świecie.

Firma Segger opracowała nowego klienta MQTT – lekkiego protokołu komunikacji dostosowanego do skromnych możliwości środowisk IoT oraz interfejsów M2M. Protokół ten ma minimalne zapotrzebowanie na pamięć RAM oraz ROM, dzięki czemu może pracować na procesorach systemów wbudowanych, których zasoby są ograniczone.

Wszystkie urządzenia (klienci), które mają się ze sobą komunikować, nadają do urządzenia pośredniego zwanego brokerem. Broker przekazuje wiadomości odebrane od nadawcy (publisher) do jednego lub więcej odbiorców (subscriber).

Wiadomości są przesyłane od nadawcy do brokera w ramach tematu (topic). Gdy broker odbiera opublikowaną wiadomość, rozsyła ją do wszystkich subskrybentów (broadcast). Subskrypcja tematu definiuje wiadomości, jakie subskrybent MQTT będzie otrzymywał od brokera. Implementacja klienta MQTT zaproponowana przez Seggera wykorzystuje wersję 3.1.1 standardu Oasis i pozwala na komunikację z dowolnym brokerem zgodnym z MQTT.

MQTT opiera się na protokole TCP/IP i jest dostosowany do pracy z systemem operacyjnym embOS/IP lub z dowolnym innym stosem IP wykorzystującym gniazda.

Aby zapewnić bezpieczną komunikację między nadawcą a brokerem i subskrybentem, można zaimplementować ochronę warstwy transportu przy pomocy biblioteki emSSL opracowanej przez Segger.

Klient MQTT firmy Segger został napisany w C i jest łatwo przenośny – może pracować w węzłach czujnikowych, na tabletach i komputerach PC. Do pobrania dostępna jest wersja demonstracyjna.

Więcej informacji o nowym kliencie MQTT można znaleźć na stronie https://www.segger.com/mqtt-client.html.

Informacje o innych rozwiązaniach firmy Segger dla Internetu Przedmiotów są dostępne tu.

O autorze