Oscyloskopy wysokiej klasy Rohde & Schwarz RTP – prezentacja możliwości, cz. 3

Kontynuujemy prezentację oscyloskopów wysokiej klasy Rohde & Schwarz RTP. Zapraszamy też do przeczytania poprzednich części: pierwszej i drugiej.

Rozbudowane narzędzia do analizy

Zaawansowane funkcje analizy jitteru

Oscyloskopy R&S RTP oferują bogaty zestaw funkcji przeznaczonych do analizy jiitteru. Na początek można skorzystać z automatycznych funkcji, mierzących na przykład jitter między kolejnymi cyklami i błąd okresu czasu (TIE). Następnie użytkownicy mogą uzyskać bardziej szczegółowe informacje o sygnale za pomocą dodatkowych narzędzi, takich jak śledzenie, wyświetlanie trendów długookresowych i analizy FFT śledzonego sygnału.

Dostępne są następujące funkcje wyświetlania i analizy:

  • Trend długoterminowy: Pokazuje wyniki pomiarów z kolejnych akwizycji na osobnym wykresie, pozwalając na obserwację powolnych trendów, na przykład zmian temperaturowych
  • Śledzenie (track): Wykres wyników wielu pomiarów (na przykład TIE) w całym okresie akwizycji
  • Histogram: Rozkład gęstości splotu wyników pomiarów w formie wykresu słupkowego
  • FFT: Analiza widmowa wyników pomiaru trendu
  • Wykres oczkowy: Automatyczny pomiar wykresu oczkowego i testów z maską dla sygnałów danych z oddzielnymi sygnałami zegarowymi, na przykład interfejsów DDR (dostępny jako rozszerzenie)

Wykrywanie interferencji częstotliwości w sygnale zegarowym; śledzenie jitteru TIE, histogram i analiza FFT trendu

Pomiar wykresu oczkowego sygnału danych pamięci DDR

Automatyczne testy zgodności

Łatwa konfiguracja i automatyczne sterowanie z użyciem R&S ScopeSuite

R&S ScopeSuite to oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzania różnego typu testów zgodności. Może ono zostać uruchomione zarówno na oscyloskopie R&S RTP, jak też osobnym komputerze z systemem Windows. Oprogramowanie zarządza ustawieniami pomiarów R&S RTP i sekwencją testową, a także prowadzi użytkownika przez wszystkie wybrane testy. Szczegółowe instrukcje obrazkowe pozwalają łatwo podłączyć oscyloskop, sondy, inne elementy testowe i samo badane urządzenie. Dane użytkowników, wszystkie ustawienia testu i raport z pomiarów można w łatwy sposób skonfigurować. Ponadto edytor limitów pozwala osobno ustawić limity poszczególnych testów.

Elastyczność wykonywania testów

Możliwe jest wielokrotne przeprowadzenie pojedynczych testów lub sekwencji testowych na etapie projektowania, lub w celu weryfikacji stabilności systemu. Dla każdego powtórzenia testu można ustalić osobne limity i inne parametry.

Konfigurowalne raporty dokumentujące wyniki

Dokumentowanie wyników pomiarów stanowi zasadniczą część testów zgodności. Oprogramowanie R&S ScopeSuite oferuje rozbudowany zestaw funkcji dotyczących dokumentacji. Możliwe jest dodanie szczegółów pomiarów i zrzutów ekranu do informacji o powodzeniu bądź niepowodzeniu testu. Do wyboru dostępne są formaty wyjściowe PDF, DOC oraz HTML.

Zautomatyzowany test zgodności PCI Express

Analiza w domenie częstotliwości

Analiza częstotliwościowa na wielu kanałach

Oscyloskopy R&S RTP oferują szybką i responsywną analizę FFT na maksymalnie 4 kanałach równolegle. Niskoszumne układy wejściowe oraz wysoka efektywna liczba bitów przetwornika ADC (>6,5) zapewniają bardzo wysoki współczynnik SFDR, co pozwala na identyfikację także słabych sygnałów.

Analiza częstotliwościowa na wielu kanałach przy pomocy R&S RTP – sygnału WLAN IEEE802.11n oraz 11ac MIMO

Łatwa konfiguracja analizy częstotliwości

Konfiguracja funkcji analizy częstotliwości R&S RTP odbywa się poprzez wprowadzenie podstawowych parametrów: częstotliwości środkowej, zakresu oraz rozdzielczości pasma (RBW). Parametr RBW jest niezależny od ustawionej rozdzielczości poziomej. Możliwa jest opcjonalna zmiana takich parametrów, jak typ okna, nakładkowanie FFT, bramkowanie częstotliwości i skalowanie.

Łatwa konfiguracja analizy częstotliwościowej za pomocą typowych parametrów

Wyzwalanie obszarem w widoku częstotliwości

Oscyloskopy R&S RTP oferują możliwość wyzwalania obszarem w domenie częstotliwości. W widoku częstotliwości można zdefiniować maksymalnie 8 obszarów graficznych, które będą wpływały na wyzwalanie oscyloskopu. Typowe zastosowania tej funkcji obejmują szybką detekcję i analizę niepożądanej emisji, badanie przestrajanych częstotliwości i impulsów radarowych.

Wyzwalanie zanikającym sygnałem WLAN IEEE802.11ac z użyciem obszarów częstotliwości

Spektrogram: zmiany mocy i częstotliwości w czasie

Rozszerzenie R&S RTP-K37 wyświetla spektrogram, umożliwiając analizę sygnałów, których widmo zmienia się w czasie. Spektrogram obrazuje zmiany mocy i częstotliwości w zależności od czasu. Funkcjonalność ta pozwala na szybką analizę sygnałów z modulacją AM lub FM, jak również sygnałów radarowych lub sygnałów o przestrajanej częstotliwości.

Spektrogram umożliwia analizę i wyświetlanie zmiennej mocy oraz częstotliwości sygnału z modulacją FM w funkcji czasu

Widok logarytmiczny

W badaniach takich jak na przykład pomiar interferencji, skala logarytmiczna na osi częstotliwości pomaga lepiej obrazować wartości z zakresu kilku rzędów wielkości. Spektrogram dostępny w rozszerzeniu R&S RTP-K37 oferuje tę funkcjonalność zarówno w widoku częstotliwości, jak i spektrogramu.

Wyniki pomiaru interferencji elektromagnetycznej z logarytmiczną osią y

Automatyczny pomiar maksimów

W celu analizy produktów harmonicznych i intermodulacji urządzenia, konieczny jest pomiar mocy i częstotliwości każdego maksimum widma. Rozszerzenie R&S RTP-K37 sprawia, że automatycznie tworzona jest lista takich maksimów. Znalezione wartości są mierzone indywidualnie i wyświetlane bezpośrednio na wykresie, opcjonalnie w tabelce. Maksima są oznaczone na widoku widma wraz z informacją o częstotliwości i mocy.

Analiza produktów harmonicznych i intermodulacji – automatyczna lista zmierzonych maksimów

 Zapraszamy na kolejną część artykułu poświęconego zaawansowanym oscyloskopom Rohde & Schwarz z serii RTP: część czwarta

Przedstawicielstwo Rohde & Schwarz w Polsce: ul. Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, tel: 22 337 64 99.

O autorze