Oscyloskopy wysokiej klasy Rohde & Schwarz RTP – prezentacja możliwości, cz. 4

Analiza szerokopasmowych sygnałów RF

Precyzyjna analiza szerokopasmowych sygnałów RF

Przyrząd R&S RTP pozwala wykonywać precyzyjne, szerokopasmowe pomiary w paśmie RF do częstotliwości 8 GHz na czterech kanałach jednocześnie. Aby przeprowadzić pomiary częstotliwości nośnej w zakresie 8 – 85 GHz, należy wykorzystać oscyloskop R&S RTP wraz z analizatorem sygnału i widma R&S FSW. Możliwe jest uzyskanie szerokości pasma analizy do 5 GHz.

Kontynuujemy prezentację oscyloskopów wysokiej klasy Rohde & Schwarz RTP. Zapraszamy też do przeczytania poprzednich części: pierwszej, drugiej i trzeciej.

R&S RTP cechuje się bardzo dobrymi charakterystykami RF. Czułość 160 dBm na częstotliwości 1 Hz oraz stosunek sygnału do szumu na poziomie 115 dBm pozwala przeprowadzić za pomocą tego przyrządu dokładną analizę sygnału RF.

W celu analizy sygnałów z modulacją cyfrową przyrząd R&S RTP może współpracować z oprogramowaniem R&S VSE.

Oferta Rohde & Schwarz na potrzeby analizy szerokopasmowej

Analiza impulsu o płynnie zmienianej częstotliwości w domenie czasu i częstotliwości

Zaawansowana analiza sygnałów RF

Aplikacja R&S VSE (Vector Signal Explorer) pozwala na analizę złożonych sygnałów, na przykład impulsów radarowych lub sygnałów z modulacją cyfrową. Oprogramowanie to oferuje bogatą paletę narzędzi do analizy, debugowania i optymalizacji projektowanych obwodów. R&S VSE pozwala na ogólną analizę sygnałów kwadraturowych i demodulację sygnałów analogowych. Dostępne są ponadto dodatkowe rozszerzenia, przeznaczone n.p. do analizy impulsów i transientów, jak również do zaawansowanej analizy wektorowej. Oprogramowanie R&S VSE może pracować bezpośrednio na przyrządzie R&S RTP lub też na zewnętrznym komputerze PC.

Przyrząd R&S RTP współpracuje również z zewnętrznymi narzędziami do analizy, takimi jak Matlab. Pozwala to na analizę własnych sygnałów za pomocą dopasowanych algorytmów, przy zapewnieniu maksymalnej swobody.

Zaawansowane możliwości analizy RF dostępne w oscyloskopie R&S RTP

Wiele przyrządów w jednym

Skorelowana w czasie analiza sygnałów różnych typów

Oscyloskop R&S RTP jest w stanie spełnić wymagania testów zarówno współczesnych, jak i przyszłych urządzeń o wysokim stopniu integracji. W jednym przyrządzie łączy on wiele różnych funkcji:

  • Kanały analogowe o szerokim paśmie, które zapewniają wierne odwzorowanie szybkich sygnałów, na przykład magistral wysokiej szybkości czy szerokopasmowych nadajników radiowych
  • Zasoby ogólnego przeznaczenia do analizy systemów mieszanych, takie jak kanały cyfrowe. Pozwalają one przeprowadzić analizę logiczną lub analizę protokołów magistral niskiej szybkości
  • Unikalne precyzyjne kanały do pomiaru prądu i napięcia z rozdzielczością 18 bitów umożliwiają skorelowaną w czasie analizę wielu linii zasilania w celu pomiaru poboru mocy i rozwiązywania problemów dotyczących integralności zasilania.
  • Przyrząd R&S RTP oferuje ponadto rozbudowane narzędzia do analizy sygnału w domenie częstotliwości na maksymalnie 4 kanałach równolegle

Wszystkie powyższe narzędzia są zintegrowane w jednym przyrządzie z jednorodnym interfejsem, dzięki czemu R&S RTP stanowi niezwykle wszechstronne urządzenie do debugowania systemów wysokich szybkości.

Oscyloskop R&S RTP łączy w jednym urządzeniu wiele przyrządów testowych

Analiza protokołów szeregowych

Łatwa konfiguracja

Oscyloskopy R&S RTP oferują bogaty zestaw rozszerzeń przeznaczonych do wyzwalania i dekodowania różnych protokołów szeregowych. Konfigurację dla dowolnego protokołu można ustawić w kilku krokach, licząc od ekranu startowego. Wystarczy wybrać protokół i określić źródła wejściowe. Automatyczna konfiguracja jest dostępna wszędzie tam, gdzie jest możliwa.

Wybór wielu różnych rozszerzeń do analizy protokołów szeregowych

Izolacja zdarzeń za pomocą wyzwalania sygnałami protokołu

Wyzwalanie sygnałami odpowiednimi dla danego protokołu pomaga szybko odnaleźć błędy dotyczące transmisji. R&S RTP daje możliwość wyzwalania pomiaru konkretną treścią protokołu, na przykład adresem czy danymi, jak również błędami występującymi w protokole.

Konfiguracja wyzwalania treścią protokołu

Czytelne wyświetlanie zdekodowanych danych

Aby zapewnić czytelność i przystępność zdekodowanych danych, poszczególne fragmenty protokołu występujące w sygnale logicznym są oznaczane różnymi kolorami. Użytkownik może wybrać dane w formacie szesnastkowym, binarnym lub ASCII. Funkcja R&S SmartGrid pozwala na wygodne rozmieszczenie sygnałów na odpowiednim diagramie. Zdekodowane dane protokołów można również wyświetlić w tabeli.

Czytelny obraz zdekodowanych danych przebiegu oraz tabela zdekodowanych treści

 Zapraszamy na kolejną część artykułu poświęconego zaawansowanym oscyloskopom Rohde & Schwarz z serii RTP: część piąta

Przedstawicielstwo Rohde & Schwarz w Polsce: ul. Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, tel: 22 337 64 99.

O autorze