Jak zastąpić wyświetlacz LCD monitorem HDMI w systemie embedded i.MX6ULL z Linkusem

Kompilacja jądra oraz przygotowanie Device Tree

Przygotowanie toolchaina dla komputera VisionSOM zostało szczegółowo opisane w artykule „Emulator konsoli NES w systemie Linux na komputerze VisionSOM”. Na tej podstawie zakładamy, że użytkownik ma już w pełni działające środowisko. Jeśli dopiero zaczynamy przygodę z VisionSOM należy zapoznać się z wcześniej wspomnianą publikacją.

Po pobraniu pliku archiwum adv7511-fbdev-1.0.tgz należy go rozpakować w katalogu home/developer, a następnie uruchomić środowisko:

Następnie należy rozpakować archiwum oraz skopiować konfigurację jądra z włączonym wsparciem dla sterownika obrazu:

W kolejnym kroku należy zaaplikować łatkę na Device Tree włączającą interfejs video oraz dodatkową łatkę zawierającą opis konfiguracji układu ADV7513:

Po zaaplikowaniu łatek dla Device Tree można przystąpić do kompilacji nowej wersji jądra. W tym celu przechodzimy do katalogu kernel oraz wydajemy polecenie, którego zadaniem jest skompilowanie jądra:

Następnym krokiem jest powrót do katalogu ze źródłami oraz skompilowanie pliku opisu sprzętu Device Tree, co realizujemy w następujący sposób:

Po skompilowaniu Device Tree oraz jądra pozostało nam skompilowanie sterownika obsługującego układ ADV7513:

Mamy w zasadzie wszystko, co jest niezbędne do pracy. Musimy jeszcze przygotowane przez nas pliki wgrać na kartę SD. Przed tą czynnością należy opuścić środowisko chroot za pomocą polecenia exit, przejść do katalogu home/developer, a następnie skopiować nowe jądro, sterownik dla konwertera oraz plik opisu sprzętu Device Tree na kartę:

Po zainstalowaniu wszystkich potrzebnych plików należy dokonać ostatnich czynności instalacyjno-konfiguracyjnych bezpośrednio na konsoli VisionCB-IND-HDMI. W tym celu płytkę należy podłączyć do sieci za pomocą gniazdka RJ-45, włączyć zasilanie oraz za pomocą konsoli szeregowej RS232 (vCOM) zalogować się do shella. Po zalogowaniu należy zainstalować nową paczkę deb zawierającą jądro:

Następnie instalujemy wybrane środowisko graficzne. Autor poleca lekkie i konfigurowalne środowisko XFCE:

Instalacja środowiska graficznego w zależności od szybkości Internetu oraz klasy karty SD może zająć stosunkowo długi czas.

Kolejnym krokiem jest dodanie standardowego użytkownika (nie roota), za pomocą polecenia adduser.

Fot. 8. System testowy i efekt jego działania

Po wykonaniu powyższych czynności system jest w zasadzie gotowy pracy. Pozostało jedynie dołączenie do złącz USB-A myszki oraz klawiatury, a następnie ponowne uruchomienie systemu (polecenie reboot). Gdy system uruchomi się ponownie na monitorze powinien ukazać się graficzny ekran logowania (fotografia 8). Korzystając z wcześniej utworzonego konta użytkownika możemy zalogować się do pulpitu XFCE.

 

Lucjan Bryndza, emsyslabs.com

O autorze