Bluetoothowy moduł BTM222 i STM32

W projektowanych urządzeniach niejednokrotnie zachodzi potrzeba zrealizowania transmisji bezprzewodowej. Bardzo wygodne i atrakcyjne cenowo jest wykorzystanie do tego celu modułów Bluetooth. Elementarnym przykładem realizacji transmisji pomiędzy komputerem osobistym i systemem cyfrowym z wykorzystaniem modułu Bluetooth jest sterowanie diodami LED dołączonymi do mikrokontrolera.

Zestaw ewaluacyjny STEVAL-PCC010V1: nowy PHY z oferty STMicroelectronics

Komunikacja między urządzeniami coraz częściej jest realizowana za pośrednictwem Ethernetu. Wynika to nie tylko z faktu, że technologia ta stwarza możliwość niemal nieograniczonego łączenia ze sobą terminali, bez względu na dzielącą je odległość, ale przyczynia się do tego również bogata oferta na podzespoły pozwalające implementować interfejsy praktycznie w każdym urządzeniu.

Testowanie – Kiedy „Boundary-Scan” ma sens?

Czy współczesna elektronika upraszcza się, czy też komplikuje? Przewrotnie można pokusić się o stwierdzenie, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak postawioną kwestię. Z jednej strony stosujemy coraz bardziej skomplikowane, coraz szybsze układy scalone i na ich bazie tworzymy coraz bardziej zaawansowane technicznie aplikacje.

Interfejs IrDA do komputera PC

Bezprzewodowy interfejs IrDA – pomimo początkowych trudności – znajduje coraz większe uznanie wśród użytkowników komputerów. W szczególności dotyczy to wszelkiej maści urządzeń przenośnych, w których elementy stykowe są narażone na dość znaczne obciążenia, które mogą wpływać na trwałość.