Honeywell HMC5883 i Freescale MAG3110: elektroniczne kompasy

 

Czujniki pola magnetycznego umożliwiające budowę elektronicznych kompasów są produkowane przez kilka firm, przy czym nie wszystkie są łatwe – ze względu na dużą liczbę wewnętrznych rejestrów konfiguracyjnych – w aplikowaniu. Z tego powodu do testów wybraliśmy dwa popularne czujniki „kompasowe”, charakteryzujące się prostotą stosowania, łatwą dostępnością i doskonałymi parametrami.

 

 

 

 

Podczas opracowywania zestawu ewaluacyjnego nasz wybór padł na dwa czujniki kompasowe, z których HMC5883 firmy Honeywell jest już rynkowym klasykiem, natomiast MAG3110 firmy Freescale rynek dopiero podbija. Budowę wewnętrzną czujników pokazano na rysunkach 1 i 2.

 

Rys. 1. Schemat blokowy 3-osiowego magnetometru MAG3110 firmy Freescale

Rys. 1. Schemat blokowy 3-osiowego magnetometru MAG3110 firmy Freescale

 

 

Rys. 2. Schemat blokowy 3-osiowego magnetometru HMC5883 firmy Honeywell

Rys. 2. Schemat blokowy 3-osiowego magnetometru HMC5883 firmy Honeywell

 

 

Obydwa czujniki wykonują pomiary w trzech osiach, obydwa wyposażono w interfejsy I2C zapewniające komunikację zarówno na etapie konfiguracji jak i podczas odczytu wyników pomiarów. Odczyt danych w postaci cyfrowej jest możliwy dzięki wyposażeniu obydwu układów w wewnętrzne przetworniki A/C, które konwertują napięcia z wyjść czujników do postaci 12- (HMC5883) lub 16-bitowych (MAG3110) próbek. Porównanie podstawowych cech i parametrów obydwu układów przedstawiono w tabeli 1.

 

 

Do pobrania

O autorze