Bluetoothowy moduł BTM222 i STM32

W projektowanych urządzeniach niejednokrotnie zachodzi potrzeba zrealizowania transmisji bezprzewodowej. Bardzo wygodne i atrakcyjne cenowo jest wykorzystanie do tego celu modułów Bluetooth. Elementarnym przykładem realizacji transmisji pomiędzy komputerem osobistym i systemem cyfrowym z wykorzystaniem modułu Bluetooth jest sterowanie diodami LED dołączonymi do mikrokontrolera.

Implementacja obsługi klawiatur pojemnościowych w LPC17xx firmy NXP

Producenci mikrokontrolerów wprowadzając do sprzedaży nowe układy dbają o to, aby w możliwie łatwy sposób można było w nich zaimplementować obsługę przycisków dotykowych. Przykładem takiego trendu jest przedstawiony poniżej sposób realizacji dotykowego interfejsu użytkownika wykorzystującego mikrokontroler z rodziny LPC17xx (rdzeń ARM Cortex-M3) firmy NXP Semiconductors.

Zestaw ewaluacyjny STEVAL-PCC010V1: nowy PHY z oferty STMicroelectronics

Komunikacja między urządzeniami coraz częściej jest realizowana za pośrednictwem Ethernetu. Wynika to nie tylko z faktu, że technologia ta stwarza możliwość niemal nieograniczonego łączenia ze sobą terminali, bez względu na dzielącą je odległość, ale przyczynia się do tego również bogata oferta na podzespoły pozwalające implementować interfejsy praktycznie w każdym urządzeniu.

Pomiary bardzo małych prądów i bardzo dużych rezystancji

Pomiary małych prądów i wysokich rezystancji wymagają sprzętu o specyficznych możliwościach oraz zaawansowanych technik pomiaru. Przyrządy takie, w połączeniu z dobrymi praktykami pomiarowymi pomagają zapewnić precyzję i powtarzalność pomiarów niskich prądów i wysokich rezystancji. Niniejszy artykuł jest przeglądem urządzeń i technik pomiarowych używanych do takich pomiarów.