Komunikacja sieciowa z wykorzystaniem mikrokontrolerów Freescale Kinetis

Jednym z bloków funkcjonalnych wbudowanych w strukturę układów Freescale Kinetis jest moduł komunikacji sieciowej nazwany przez producenta jako ENET lub inaczej MAC-NET. Dzięki niemu, po dodaniu zewnętrznego ukladu PHY można stworzyć kompletne rozwiązanie dla komunikacji w standardzie Ethernet.

Infineon SAE800: elektroniczny gong

Układ SAE800 jest kompletnym generatorem dźwięku symulującym dźwięk elektromechanicznego gongu, zintegrowanym ze wzmacniaczem mocy. Do normalnej pracy układ potrzebuje jedynie dołączenia kilku zewnętrznych rezystorów i kondensatorów oraz głośnika. Możliwy jest wybór trybu pracy (dźwięk jedno lub wielotonowy) oraz dobieranie parametrów takich jak wysokość oraz głośność dźwięku.

STM32Butterfly2 i akcelerometr LIS35D

W ostatnim czasie bardzo dużą popularność zdobyły układy MEMS. Szczególnie widoczne są one w postaci akcelerometrów montowanych w telefonach komórkowych, umożliwiając automatyczną zmianę orientacji, obrazu i wykrywanie gestów w sterowaniu aplikacjami. Układy te można także zastosować we własnych aplikacjach.

Infineon TLD5085: zasilacz mocy DC/DC, w aplikacji z LED P4 firmy Seoul Semiconductor

Układ TLD5085EJ jest przeznaczony do zasilania LED dużej mocy (nawet do 1,8 A) przy zasilaniu napięciem aż do 45V. Ma możliwość regulacji jasności świecenia zasilanych LED z wykorzystaniem PWM, ma także wbudowane: zabezpieczenie termiczne oraz układ „miękkiego” startu. Budowa i parametry układu umożliwiają jego zastosowanie w urządzeniach związanych z motoryzacją.

Texas Instruments ISO7221: dwukanałowy, cyfrowy separator galwaniczny

Układ ISO7221 jest galwanicznym separatorem rozdzielającym wejścia od wyjść dwóch linii cyfrowych, po jednej w każdym kierunku. Dzięki temu przepięcia i zakłócenia indukowane na liniach przesyłowych nie są podawane na wrażliwe układy wejściowe współpracujące z takimi liniami. Dodatkowo układ ISO7221 polepsza jakość sygnału, eliminując część zakłóceń i szumów.

STM32Butterfly2: sterowanie LED RGB za pomocą wyspecjalizowanego sterownika PCA9633

W dużej liczbie realizowanych projektów niezbędne jest zapewnienie komunikacji z elementami zewnętrznymi, w tym celu stosowane są różne standardy. Poniższy projekt przedstawia użycie jednego ze stosowanych standardów w komunikacji – magistrali I2C. Do tego celu wykorzystano moduł KAmodRGB, którego sercem jest czterokanałowy sterownik diod LED firmy NXP – PCA9633.