Inteligentny sterownik LED PCA9633 (NXP) w aplikacji z LED-RGB mocy z serii P5-II firmy Seoul Semiconductor

Jedną z mocnych stron oferty produkcyjnej firmy Seoul Semiconductor są LED mocy z serii P5-II (oznaczenie typu: F50360) integrujące w jednej obudowie trzy struktury świecące na kolory podstawowe: RGB. Sterowanie pracą takiej diody wymaga zastosowania trzykanałowego generatora PWM z wyjściami mocy, przystosowanymi do obciążania prądem o natężeniu 350 mA/kanał.

Rigol DS6104: 1GHz i 4 kanały czyli analogowa siła na cyfrowo

Rigol jest producentem oscyloskopów należącym do grona najszybciej rosnących w ostatnich latach. „Rosnących” oznacza przede wszystkim szybkie powiększanie oferty oferowanych przyrządów, poprawę ich możliwości i parametrów oraz – w najgorszym przypadku – jednoczesne utrzymywanie ich cen. W „najgorszym” bo zazwyczaj kupując nowy model Rigola więcej płacimy nieco mniej otrzymując nieco więcej…

STM32Butterfly2: obsługa joysticka

W realizowanych projektach nieodłącznym elementem jest interfejs komunikacji z użytkownikiem. Niniejszy projekt przedstawia aplikację, której działanie polega na zapalaniu na stałe diod LED modułu KAmodLED8 przypisanych do odpowiednich kierunków (góra, dół, lewo i prawo) joysticka na płytce STM32Butterfly2.

Projektowanie systemów cyfrowych z wykorzystaniem izolatorów

Aplikacje wykorzystujące komunikację cyfrową niejednokrotnie narażone są na liczne zakłócenia, które spowodowane są np. sąsiadującymi liniami magistral, wielowarstwowością płytek PCB i występowaniem przetwornic DC-DC. Najpopularniejszym sposobem  zapobiegającym błędom komunikacji jest stosowanie układów separujących, czyli tzw. izolatorów.

i.MX28: ARM926 na 454 MHz

Rdzenie Cortex dominują wśród nowych mikrokontrolerów (Cortex-Mx) oraz zaawansowanych mikroprocesorów dla aplikacji multimedialnych (Cortex-Ax), zostawiając sporą lukę dla mikroprocesorów z rdzeniami starszych generacji, których wydajność z nadmiarem wystarcza do realizacji większości zadań stawianych komputerom przemysłowym. Tą właśnie drogą poszła firma Freescale wprowadzając na rynek mikroprocesory z serii i.MX28, których szybkim „sercem” są rdzenie ARM926EJ-S.

Infineon BCR450: liniowy zasilacz LED średniej mocy

Produkowany przez firmę Infineon układ BCR450 jest przeznaczony bezpośredniego zasilania LED średniej i małej mocy, a po zastosowaniu zewnętrznego tranzystora także LED dużej mocy. Układ może pracować w szerokim przedziale napięć zasilania a wejście kluczujące pozwala na płynne sterowanie jasnością świecenia dołączonej diody.

STM32Butterfly2: obsługa klawiatury matrycowej i graficznego LCD

Większość typowych projektów mikrokontrolerowych wymaga współpracy systemu z użytkownikiem. Zwykle do tego celu stosowane są mechaniczne przyciski podłączane do poszczególnych linii, w wyniku czego każdy jeden przycisk zajmuje jedną linię. Niestety takie rozwiązanie posiada jedną znaczącą wadę – w przypadku konieczności zastosowania większej liczby przycisków powoduje zajmowanie cennych linii GPIO.