Nowa rodzina układów CPLD w ofercie Altery: MAX V

 

Rys. 7. Wygląd symbolu 
graficznego megafunkcji ALTUFM_I2C

Rys. 7. Wygląd symbolu graficznego megafunkcji ALTUFM_I2C

 

 

– ALTUFM_I2C (rys. 7) – pozwalająca operować na zawartości Flash poprzez interfejs I2C,

 

 

Rys. 8. Wygląd symbolu 
graficznego megafunkcji ALTUFM_PARALLEL

Rys. 8. Wygląd symbolu graficznego megafunkcji ALTUFM_PARALLEL

 

 

– ALTUFM_PARALLEL (rys. 8) – pozwalająca operować na zawartości Flash poprzez 16-bitowy interfejs równoległy.
Podczas korzystania z pamięci Flash należy wziąć pod uwagę dwa istotne fakty:

  • jej zawartość nie jest chroniona przed dostępem z zewnątrz (także poprzez interfejs JTAG) – wbudowane w układy MAX V zabezpieczenie przed nieuprawnionym kopiowaniem chroni wyłącznie pamięć konfiguracji układu!
  • deklarowana przez producenta dopuszczalna liczba cykli kasowania/programowania pamięci Flash wynosi 1000 razy, co nie zawsze może się okazać liczbą wystarczającą w projektach intensywnie operujących na zawartości pamięci nieulotnej.

 

 

Rys. 9. W zależności 
od zasobów logicznych linie I/O są podzielone na 2 lub 4 banki (w tym przypadku jeden z nich jest zgodny ze standardem 
PCI2.2)

Rys. 9. W zależności od zasobów logicznych linie I/O są podzielone na 2 lub 4 banki (w tym przypadku jeden z nich jest zgodny ze standardem PCI2.2)

 

 

Jak widać na rys. 1 konfigurowalny „rdzeń” układów MAX V jest otoczony komórkami I/O (podzielonymi na 2 lub 4 banki – rys. 9), które także można konfigurować. Ich budowa jest bardzo prosta (rys. 10), ale zapewnia pełną funkcjonalność oraz elementy pozwalające pracować w otoczeniu silnie zakłóconym (m.in. wejściowy, opcjonalny, przerzutnik Schmitta oraz dołączane na żądanie rezystory pull-up lub przerzutniki bus-hold).

 

Zestaw uruchomieniowy dla układów MAX V

 

 

 

Pierwsze próby aplikacyjne z układami MAX V ułatwi opracowany przez producenta zestaw uruchomieniowy, który ma być dostępny w pierwszej połowie 2011 roku.

O autorze